Informatielagen

Informatielagen

De natuurinformatie die via Nature Today Go beschikbaar komt wordt in belangrijke mate bepaald door de mensen die een donatie doen via de Crowdfundingpagina. Hieronder zie je de informatielagen waar op gestemd kan worden. 

Dieren en planten in je directe omgeving

 • Vogels
 • Vlinders
 • Zoogdieren
 • Planten
 • Reptielen
 • Amfibieën                                                                                 
 • Bijen en hommels                                                                                 
 • Libellen                                                                        
 • Paddenstoelen  
 • Vissen

Overige natuurinformatie in jouw directe omgeving

 • Meest waargenomen soorten dieren en planten in tuinen (afgelopen week en maand)
 • Dichtstbijzijnde monumentale bomen          
 • Actuele informatie over vogeltrek
 • Verwachting van wanneer vogelsoorten hun eerste eieren leggen
 • Paddentrekverwachting                                                                          
 • Verwachting van moment van bloei, bladontplooiing, vruchtrijping en bladverkleuring
 • Soortenrijkdom en trends in de tijd                   
 • Informatie over hoe je de mogelijk aanwezige dieren en planten kunt herkennen

Dieren en planten die overlast kunnen veroorzaken in je directe omgeving

 • Tekenactiviteit (actueel en verwachting)                    
 • Risico op de ziekte van Lyme
 • Mate van muggenoverlast (actueel en verwachting) 
 • Hooikoortverwachting (actueel en verwachting)    
 • Pollentellingen van hooikoortsplanten

Informatie over water, bodem, landschap en/of lucht in je directe omgeving

 • Waterkwaliteit (biologisch en chemisch) 
 • Luchtkwaliteit (actueel en verwachting) 
 • Bodeminformatie                                                                                   
 • Informatie over ontstaan landschap (geomorfologie) 
 • Veranderingen landgebruik in de afgelopen 150 jaar   
 • Kaart (topografisch) van de omgeving uit 1850 

Natuurbeheer en -beleid in je directe omgeving

 • Natuurbeschermingsstatus gebied
 • Huidig natuurbeheer                                                                              
 • Natuurdoelstelling voor gebied  
 • Gepland natuurbeheer/beleid
 • Overzicht van diensten die natuur levert aan samenleving (bijv: bestuiving, verkoeling, plaagonderdrukking)
 • Schatting van waarde van natuur  
 • Updates van de boswachter/groenbeheerder  

Natuuractiviteiten in je directe omgeving

 • Aankomende natuurexcursies 
 • Aankomende natuurlezingen  
 • Aankomende natuurcursussen (bijv vogelgeluiden- of paddenstoelencursus)
 • Aankomende vrijwilligersactiviteiten in de natuur
 • Aankomende uit te voeren tuinactiviteiten (bijv. nestkastjes schoonmaken, snoeien)
 • Spelelementen om kinderen uit te dagen de natuur te ontdekken
 • Wandel- en fietsroutes   

Overige informatie over je directe omgeving

 • Dichtstbijzijnde natuurgebieden  
 • Dichtstbijzijnde horecagelegenheden                                                      

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen?
Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen