Bloemrijke akker

Verdubbeling bloemrijke kruidenakkers in Rucphen dankzij crowdfunding

FLORON
17-JUL-2018 - Alarmerende berichten over de afname van planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren vragen om actie. Herstel van leefgebieden is één van de oplossingen volgens NatuurWerkgroep gemeente Rucphen. De werkgroep heeft acht hectare bloemrijke kruidenakkers in beheer. Dankzij crowdfunding wordt dit oppervlak komend jaar verdubbeld naar 16 hectare.

Bij op KorenbloemDuitse, Franse, Engelse en Nederlandse onderzoeken laten zien dat het slecht gaat met de biodiversiteit van ons platteland. In Duitse natuurgebieden ten oosten van Venlo is de totale biomassa aan vliegende insecten in de afgelopen 27 jaar met 75 procent achteruit gegaan. Onlangs bleek dat in twee Nederlandse gebieden 67 procent van het insectenleven is verdwenen in slechts 27 jaar. De achteruitgang van planten, insecten, vogels en kleine zoogdieren liegt er dus niet om en schreeuwt om maatregelen om het tij te keren.

Insecten zorgen voor de bestuiving van wilde planten, bomen en gewassen. Ze zijn onmisbaar als voedsel voor vogels en kleine zoogdieren, en dragen bij aan een gezonde bodem waarop planten en bomen kunnen groeien. Insectenetende vogels en kleine zoogdieren gaan er door het geringere aantal insecten eveneens op achteruit. De betreffende rode lijsten met bedreigde soorten worden alsmaar langer. In China zijn gebieden bekend waar fruitbomen handmatig worden bestoven, omdat er onvoldoende insecten zijn. Is dat waar we naartoe willen?

Het Flower Powerproject

Deze alarmerende berichten vragen om actie. Herstel van leefgebieden is één van de oplossingen volgens NatuurWerkgroep gemeente Rucphen. De NatuurWerkgroep heeft acht hectare bloemrijke kruidenakkers in beheer en streeft naar een verdubbeling tot 16,5 hectare (25 voetbalvelden!). De bloemen en het graan op deze akkers vormen de basis voor de voedselketens van insecten, vogels en kleine zoogdieren.

De zeer zeldzame Wilde weit kan overleven dankzij de inspanningen van de Natuurwerkgroep gemeente RucphenHet Flower Powerproject van de NatuurWerkgroep gemeente Rucphen heeft tot doel de biodiversiteit in en rond de Rucphense Bossen te vergroten. Daartoe worden bloemrijke akkers aangelegd en onderhouden. Zeldzame en/of nectarrijke akkerkruiden, zoals Akkerandoorn, Akkerleeuwenbek, Bleekgele hennepnetel, Glad biggenkruid, Korensla, Naakte lathyrus, Slofhak, Spiesleeuwenbek, Stinkende kamille, Stijf vergeet-me-nietje en Valse kamille zijn ingezaaid. De planten dienen als voedsel voor insecten. De extra insecten trekken weer vogels en kleine zoogdieren aan. Het graan wordt slechts ten dele geoogst. Het graan dat blijft staan, dient als voedsel voor overwinterende vogels en kleine zoogdieren. Zaden van de zeldzame akkerkruiden worden geoogst voor Het Levend Archief, de nationale zadencollectie.

Crowdfunding

NatuurWerkgroep gemeente Rucphen startte afgelopen voorjaar een crowdfundingsactie om de bloemrijke kruidenakkers in te richten en drie jaar te onderhouden. Deze actie heeft €2.500 opgebracht. De Provincie Noord-Brabant verdubbelt dit bedrag naar €5.000. Met dit bedrag kan het Flower Powerproject volledig worden uitgevoerd.

De vrijwilligers van de NatuurWerkgroep gemeente Rucphen bedanken iedereen die een financiële bijdrage heeft geleverd aan het Flower Powerproject.

Tekst: Cees Terpstra, NatuurWerkgroep gemeente Rucphen; Leonie Tijsma, FLORON
Foto's: NatuurWerkgroep gemeente Rucphen; Nienke Torensma