Huismus jong in haag

Kappen met kappen!

Vogelbescherming Nederland
1-MEI-2018 - Planten en bomen knallen de lucht in en iedereen is lustig aan het snoeien en kappen: in tuinen én in gemeenteplantsoenen. Het lijkt logisch, maar het is toch niet zo’n goed idee in deze tijd van het jaar, want het verstoort vogelnesten. Wanneer moet u dan snoeien, wat mag echt niet en wat kunt u doen als het mis gaat?

Snoeien en kappen in het broedseizoen mag, MITS nesten en vogels niet worden verstoord. En daar zit de moeilijkheid. Zie vanaf de grond maar eens of er een nest in een heg of conifeer zit. Vogels doen namelijk hun stinkende best om ervoor te zorgen dat het nest onzichtbaar is, want dan wordt het tenminste niet leeggeroofd.

Kans op vernieling

Snoeien en kappen in het broedseizoen is dus hoogst onverstandig, omdat de kans heel groot is dat u toch per ongeluk een nest vernielt. Snoei daarom ervoor of erna. Daar zit nóg een moeilijkheid, want wanneer is dat dan? Uilen broeden al in februari, merels gaan door tot augustus en er zijn ook nog vogels wiens nest het hele jaar door wettelijk is beschermd, of het nu in gebruik is of niet (huismus en gierzwaluw bijvoorbeeld).

Vanaf het eerste takje

Wat te doen? Het beste is om voor maart of na juli te snoeien, want in die periode broeden de meeste vogels. Controleer van tevoren meter voor meter, dan zit u redelijk veilig. Vindt u toch een nest? Of ziet u een vogel rond rommelen met mosjes? Dan moet het werk echt wachten, want de vogels zijn beschermd vanaf het allereerste takje voor het nest tot het allerlaatste uitgevlogen kuiken.

Koolmees met nestmateriaal

Gedragscode geen excuus

Gemeentewerkers zullen misschien claimen dat ze volgens een gedragscode werken, maar ook dan mogen ze nestelende en broedende vogels absoluut niet verstoren. Weten ze dat er een nest zit en gaan ze door? Dan zijn ze in overtreding, net zo goed als uw buurvrouw dat zou zijn: gedragscode of niet.

Dit kunt u doen

Als u getuige bent van nestverstoring (dus een overtreding van de Wet Natuurbescherming), dan kunt u een paar dingen doen:

  1. Probeer in eerste instantie het gesprek aan te gaan. Leg uit dat iemand vogels verstoort, onwettig bezig is en dat u in het uiterste geval aangifte gaat doen.
  2. Als de gemeente opdrachtgever is, bel dan met de gemeente. Schakel daarbij eventueel de hulp in van een Vogelwerkgroep.
  3. En mag dat alles niet baten, meld het dan bij de provincie, of doe inderdaad aangifte van een strafbaar feit bij de politie.

Jonge koolmees op tuinstoel

Een sliert koolmeesjes

Niets geeft meer vrolijkheid en voldoening, dan een hele sliert jonge koolmeesjes op de tuinstoelen, wetend dat ú dat mogelijk hebt gemaakt. Het lijken dus misschien lastpakken, al die beschermde vogels, maar als vroeg en laat kappen of snoeien eenmaal routine is, heeft u er eigenlijk alleen maar plezier van.

Tekst: Jeanet van Zoelen, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Shutterstock (leadfoto: jonge huismus); Paul Voogsgerd; Diny Bosman