Visexcursie Bakelse Aa

Scheppen in Brabantse sloten

Stichting RAVON
8-OKT-2019 - Woon jij in Noord-Brabant en wil je meer leren over het monitoren van de plaatselijke visstand en waterplanten? Meld je dan aan voor een van de excursies, georganiseerd vanuit het Waarnemersnetwerk Noord-Brabant. Ook in het najaar van 2019 vinden er weer leuke activiteiten plaats.

Hoeveel vissoorten herken jij?

De excursies worden gehouden in gebieden waar in het verleden een grote diversiteit aan soorten is aangetroffen, waaronder ook heel bijzondere soorten. Deze activiteiten zijn geschikt voor jong en oud, onervaren en ervaren. De excursies organiseren we samen met een aantal actieve vissenwerkgroepen in Noord-Brabant.

Iedereen die geïnteresseerd is in de Nederlandse natuur en niet bang is een beetje vies te worden, kan meedoen. Voorkennis is niet vereist. Tijdens de excursies worden er met behulp van werpharken, schepnetten en sleepnetten inventarisaties gedaan in beken, sloten, plassen en vistrappen. Je komt in de mooiste gebieden en maakt kennis met aquatische werkgroepen die graag de handen uit de mouwen steken.

De verzamelde data worden gebruikt door de waterschappen, bijvoorbeeld voor aanpassingen in het watersysteem, zoals het beheer van de watergangen of het oplossen van mogelijke migratieknelpunten.

Meer informatie en aanmelden

  • 12-10-2019 Vlijmens Ven en Bossche Broek. Mail naar janssen@floron.nl, activiteit is bijna vol!
  • 19-10-2019 Dommel (Eindhoven)

Uitleg over de aangetroffen waterplanten in een watergang

Waarnemersnetwerk

Het Waarnemersnetwerk Noord-Brabant is een samenwerkingsverband tussen de waterschappen Aa & Maas, de Dommel en Brabantse Delta, de provincie Noord-Brabant, RAVON en FLORON. Dit initiatief richt zich op het stimuleren van groene vrijwilligers in de Brabantse natuur voor het monitoren van (zeldzame) vissen en waterplanten. Gezamenlijk organiseren wij verschillende excursies en cursussen. Tijdens de excursie gaan we op zoek naar allerlei bijzondere vissen en waterplanten, tijdens de cursussen gaan dieper in op de determinatie en de ecologie van de soorten.

Wil je in de toekomst ook een bijdrage leveren aan het Waarnemersnetwerk Noord-Brabant? Stuur een mail naar m.vos@ravon.nl voor de vissenactiviteiten en voor de waterplantactiviteiten naar janssen@floron.nl. Raadpleeg ook onze RAVON-agenda of de FLORON-agenda voor andere activiteiten.

Tekst: Maik Janssen, FLORON & Mick Vos, RAVON
Foto's: Harry Kuypers; Angelique van Vugt, waterschap Brabantse Delta; Mick Vos, RAVON