Nature Today

Home

Extreem zeldzame loopkever en andere bijzonderheden bij defensie

Externe organisatie
Toen ecoloog Arno Braam en Margreet Zwols in juni een mysterieuze grote groene loopkever fotografeerden op het Infanterie Schietkamp (ISK) Harskamp, konden ze niet vermoeden dat ze een zeer opmerkelijke vondst deden. Het bleek te gaan om de rimpelpoppenrover, een extreem zeldzame loopkever die slechts één keer eerder, 93 jaar geleden, in Nederland werd waargenomen.
24.11.2015

Naar binnen gewaaide kleine alken redden het vaak niet

Vogelbescherming Nederland
De minuscule kleine alk is een echte zeevogel. Laat in het najaar worden ze bij stormachtige wind uit het noorden of noordwesten gezien aan de kust, soms in groot aantal. Regelmatig waaien ze naar binnen en duiken ze op in het binnenland, in slootjes of parkvijvers. Die overleven het vaak niet.
24.11.2015

Schelpkokerwormen op het wad

Externe organisatie
In het middendeel van de Waddenzee, tussen Terschelling en Schiermonnikoog, heeft de Waddenunit grote riffen schelpkokerwormen gevonden. In totaal gaat het om tientallen riffen. Sommige riffen zijn meer dan honderd hectare groot. Dergelijke aantallen en hoeveelheden zijn bijzonder.
23.11.2015

Vangacties en slacht onderdeel populatiebeheer grazers

FREE Nature
Het najaar is weer de tijd van de vangacties bij de grote grazers van FREE Nature. Dit om een tweetal redenen. Allereerst wordt in de natuurgebieden het aantal dieren teruggebracht naar een niveau dat de populaties grote grazers de winter zonder bijvoeren kunnen overleven. Tegelijk biedt dit de mogelijkheid om aan de wettelijke verplichtingen van oormerken bij runderen en chippen van paarden te vo
23.11.2015

Meer kleur in stedelijk groen

De Vlinderstichting
Komende dinsdag, tijdens het vakevent ‘Future Green City’ in Den Bosch, wordt het startsein gegeven van een Greendeal over stedelijke natuur. Doel is minimaal 1000 natuurvriendelijk beheerde hectares erbij in stad en dorp. Goed voor biodiversiteit en zeker ook voor vlinders.
23.11.2015

Advertentie

Wederom nieuwe populatie ontdekt van uitheemse schroeforchis

Werkgroep Europese Orchideeën
De afgelopen jaren doken op diverse plekken verschillende uitheemse schroeforchissoorten op. Ook dit jaar werd er melding gedaan van een nieuwe locatie. De WEO roept iedereen op om waarnemingen van deze uitheemse planten te melden.
22.11.2015

Zeldzame Zeeuwse spons in Oosterschelde aangetroffen

Stichting ANEMOON
Nederlandse kustwateren herbergen een dertigtal verschillende sponzen soorten. Suberitus virgultosus is een soort die nagenoeg uitsluitend bekend is van de centrale Noordzee en de Doggersbank. In de Zeeuwse Delta wordt deze spons echter zeer zelden door sportduikers waargenomen. In oktober heeft een sportduiker bij de duiklocatie Plompe Toren, ongeveer 500 meter ten oosten van Burghsluis, na jaren
22.11.2015

Bruinvissen hebben grote en vette vissen nodig

Externe organisatie
Bruinvissen eten iedere dag circa tien procent van hun eigen gewicht aan vis, en dan vooral grondels, wijting, zandspieringen, haring en sprot. Verhongering is een constant risico voor dit zeezoogdier. Daarnaast zijn verdrinking in op de bodem staande netten en predatie door grijze zeehonden een belangrijke doodsoorzaak. Dat blijkt uit onderzoek van Mardik Leopold van IMARES Wageningen UR, waar hij op 20 november op promoveert aan Wageningen University.
20.11.2015

Grote zilverreigers: veel, maar minder dan vorig najaar

Sovon Vogelonderzoek Nederland
Eén van de soorten die tegenwoordig nauwlettend wordt gevolgd is de grote zilverreiger. Na de afgelopen recordwinter is het spannend om te zien of er dit winterseizoen weer zoveel witte reigers geteld worden. De beste manier om de aantalsontwikkeling te volgen is het tellen van de reigers op slaapplaatsen. In oktober werden er beduidend minder genoteerd dan vorig jaar oktober: 3.900 tegenover 6.300.
20.11.2015

Otterpopulatie opnieuw gegroeid

Externe organisatie
Het aantal otters in Nederland is het afgelopen jaar weer toegenomen, dit blijkt uit de meest recente monitoringsgegevens, van de winterperiode 2014/2015, die nu beschikbaar zijn. Dit geldt echter niet voor de ruimtelijke verspreiding, de otter heeft zich nauwelijks uitgebreid naar nieuwe gebieden. Er vindt voornamelijk verdichting plaats in de gebieden waar de otter al voorkwam. In tegenstelling tot voorgaande jaren was er geen verder verlies van genetische variatie als gevolg van inteelt.
20.11.2015

Uitgelicht

Wasberen en wasbeerhonden: steeds vaker waargenomen

Zoogdiervereniging

19.11.2015

Geboorteseizoen grijze zeehonden van start

Ecomare

19.11.2015

Zeer zeldzaam Prachttrechtertje ontdekt in Westduinpark Den Haag

Nederlandse Mycologische Vereniging

18.11.2015

Europese natuur: het beschermen waard

Vogelbescherming Nederland

17.11.2015

Partners