Beech

The text of this page is currently only available in Dutch.

Waarnemingen voor deze soort

Beuk bladverkleuring Autumn colouring of beech (Source: Arnold van Vliet)