Webinar Natuurdata: Wat kunnen we ermee?

26-mei-2023

In dit webinar over natuurdata laten verschillende experts zien wat natuurdata precies zijn, hoe ze worden verzameld, gestructureerd, gecontroleerd en opgeslagen. Er is daarbij aandacht voor de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Daarnaast gaan we in op hoe Rode Lijsten worden berekend en hoe de gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats wordt bepaald.

Dit webinar is een samenwerking tussen LNV, BIJ12, WUR, CBS, OU en SoortenNL en heeft als doel om inzicht te geven in de keten van de totstandkoming van natuurdata voor wie daar interesse in of vragen over heeft.

Je kunt je aanmelden op de website van BIJ12. Ook als je niet kunt deelnemen, is het toch handig om je aan te melden. Dan ontvang je achteraf vanzelf de link om het webinar terug te kijken.


Meer agenda