Natuurberichten

Pagina 1 van 1343 - 13421 Resultaten

Veel duikers hebben het voeren van koraalduivels aan murenen en haaien in het Nederlands Caribisch gebied gepromoot als een manier om deze soorten te verleiden zelfstandig op deze invasieve vissen te gaan jagen. Helaas kan het..


Lees verder 9 juni 2023   14 uur oud
Een van de projecten die door INNO is gefinancierd. Het is een manier om vissen bij bedreigde koralen te helpen om zich beter voort te planten.

Het Wereld Natuur Fonds kennen we van grote internationale projecten. Maar wist je dat ze ook kleine initiatieven steunen? Het WWF INNO-fonds geeft twee keer per jaar subsidies aan Nederlandse stichtingen met een vernieuwend idee..


Lees verder 9 juni 2023   17 uur oud
Moeder en pup klapmuts

Eind maart beviel een klapmuts op Vlieland van een jong. Hoe bijzonder is het dat deze Arctische zeehond, die normaal in de ijskoude zeeën rondom Groenland voorkomt, ook in Nederland is gezien? En hoe gaat het over het algemeen..


Lees verder 9 juni 2023   19 uur oud
Het oranjetipje vloog goed dit voorjaar

In het webinar ‘Natuurdata: wat kun je er mee?’, dat plaatsvond op 26 mei 2023, vertelden experts van diverse organisaties wat natuurdata precies zijn. Ze spraken ook over hoe waarnemingen worden gedaan, gestructureerd,..


Lees verder 9 juni 2023   22 uur oud
Azuurwaterjuffer

Azuurwaterjuffer veel gezien en penningkruid begint te bloeien...


Lees verder 9 juni 2023   23 uur oud

De afgelopen jaren deed de visserijsector samen met wetenschappers onderzoek naar de duurzame vangst van de halfgeknotte strandschelp, een schelpdier uit de Noordzee. Ook vogelbeschermers deden mee, om samen meer kennis op te doen..


Lees verder 8 juni 2023   1 dag oud
Bergeend met jongen

De Europese Natuurherstelwet is van cruciaal belang voor onze natuur en bovendien nodig om toekomstige uitdagingen op het gebied van klimaat, voedselzekerheid en gezondheid aan te kunnen. Desondanks ligt het voorstel van de..


Lees verder 8 juni 2023   1 dag oud
vuurjuffer - primair

Nederland is een echt libellenland: er komen hier ongeveer 65 soorten libellen voor. Door het verdwijnen van natuur, klimaatverandering en watervervuiling staan veel libellensoorten onder druk. Tijdens de Libellentelling peilen we..


Lees verder 8 juni 2023   1 dag oud
gentiaanblauwtje

Door de mens veroorzaakte verhoogde stikstofdepositie verandert de bodemkwaliteit in van nature voedselarme ecosystemen. Onderzoekers van Nederlandse en Belgische universiteiten en onderzoeksinstituten laten nu zien dat veel..


Lees verder 8 juni 2023   1 dag oud
Frits Bink, Saxifraga

Junikevers barsten los en groot springzaad in bloei...


Lees verder 8 juni 2023   1 dag oud

Archief