Natuurberichten

Dossier: Droogte

Pagina 1 van 27 - 264 Resultaten

Plantwerk

Het late najaar en de vroege winter is doorgaans de beste periode om jonge boompjes te planten. De bodem is nog vrij warm en meestal ook vochtig, waardoor de kans op aanslaan het grootst is. Deze maanden gaan er ook weer duizenden..


Lees verder 29 januari 2023   1 dag oud
Grazende wrattenzwijnen in een door droogte getroffen gebied in Somaliland.

De oostelijke en centrale regio's van de grote Hoorn van Afrika kampen met de langste en ernstigste droogte in Oost-Afrika in veertig jaar. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) is dit het vierde opeenvolgende..


Lees verder 28 januari 2023   2 dgn oud
Heggenlandschap

In Nederland doen we op papier de helft van wat natuur nodig heeft en in de praktijk zelfs dat niet. Zo komen we nooit uit de stikstofcrisis en komt er geen perspectief voor boeren, bouwers of natuur. We moeten stikstof reduceren,..


Lees verder 22 december 2022   1 maand oud
Landgoed 't Medelr header

Droog, droger, droogst. In een halve eeuw tijd was het grondwaterpeil van de landgoederenzone Vorden-Ruurlo (Achterhoek) wel een halve meter gezakt. Het bestaande watersysteem aanpassen dan maar? Provincie, waterschap en gemeente..


Lees verder 16 december 2022   1 maand oud
Droogbloem als tredplant

De eerste bleekgele droogbloem die ik ooit bewust zag, groeide in Middelburg. Dat was een jaar of drie geleden. Die plant was niet meer dan een rozetje, maar de naam 'droogbloem' kwam meteen bij me bovendrijven. Obstidentify dacht..


Lees verder 11 december 2022   1 maand oud
Kootwijkerzand - primair

De kleine heivlinder is de meest zeldzame dagvlinder die we op dit moment nog in ons land hebben. De soort komt op de Veluwe nog op slechts één plek voor, in zeer lage dichtheden. Er is dit jaar tijdens de vliegtijd (eind augustus..


Lees verder 1 december 2022   1 maand oud

Elk jaar gaan we even kijken of er Rietmycena's te vinden zijn op een bekende locatie waar ze al jaren achtereen worden gevonden. Aangekomen bij de betreffende rietschoot proberen we dan een mycena te onderscheiden die diep in het..


Lees verder 30 november 2022   2 mnd oud

In De Groote Heide in Noord-Brabant is onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de COVID-19-lockdowns en droge jaren op de stikstofhuishouding van droge heide. Door de lockdowns werd de uitstoot van stikstofoxiden verlaagd...


Lees verder 23 november 2022   2 mnd oud
Bodemonderzoek Gelderland bos

Door stikstof en droogte verzuren onze bossen. Er is veel te doen over de gevolgen, waaronder boomsterfte en de achteruitgang van bodemleven. Het probleem van verzuring verschilt per type bosgroeiplaats. Met name in bossen op..


Lees verder 22 november 2022   2 mnd oud
Kalkrozijnenmos

Stadsnatuur staat steeds meer in de belangstelling. Afgelopen week nam de gemeente Leiden zelfs een motie aan om stoepplanten meer te ontzien. Hulde! Tussen straatstenen en stoeptegels groeit van alles, en verrassend genoeg is ook..


Lees verder 20 november 2022   2 mnd oud

Archief