Natuurberichten

Dossier: Stikstof

Stikstof (in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden) komt vrij door het gebruik van meststof door boeren en als uitstoot door verkeer en industrie. Door de hoge concentraties stikstof en door het effect op onder andere natuur en waterkwaliteit is hier steeds meer aandacht voor. Hieronder vindt u alle natuurberichten over stikstof bij elkaar.

Pagina 1 van 26 - 258 Resultaten

Vandaag is het Fiets naar je werk-dag. De dag om de auto te laten staan en de fiets naar je werk te pakken. Goed voor lichaam, geest én het milieu. Goede redenen om te gaan fietsen, maar als het aan Marco te Brömmelstroet ligt,..


Lees verder 16 mei 2024   1 week oud
startschep

Landgoed De Utrecht is een prachtig gebied in de Brabantse Kempen. Op de ruim 2.500 hectare liggen bos- en natuurterreinen, akker- en graslanden, een golfbaan, natuurbegraafplaats, woonhuizen, boerderijen en horeca. Rentmeester..


Lees verder 14 mei 2024   2 wkn oud
De gele fophommel (Sericomyia superbiens), een zweefvlieg uit de Rode Lijstcategorie Bedreigd.

Bijna de helft, 46 procent, van onze zweefvliegen is bedreigd of zelfs al verdwenen uit Nederland. Dit blijkt uit het Basisrapport voor de Rode Lijst Zweefvliegen 2023, die de minister voor Natuur en Stikstof onlangs aan de Tweede..


Lees verder 3 mei 2024   3 wkn oud
Operatie Kruipertje bij Cocker spaniel (eenmalig gebruik)

Op voedselrijke en niet goed beheerde bermen en graslanden kunnen Kruipertje en IJle dravik nadrukkelijk aanwezig zijn. De aartjes van deze grassen kunnen makkelijk in de neus, keel, oren, ogen en tussen tenen van honden..


Lees verder 2 mei 2024   3 wkn oud
Kroondak van eikenbos in avondlicht

Veel insectensoorten die recent sterk zijn afgenomen, zijn voor hun voedsel afhankelijk van bladluizen. In natuurgebieden staan bladluispopulaties mogelijk onder druk van stikstofdepositie en pesticiden, wat een deel van de..


Lees verder 24 april 2024   1 maand oud

Het is de hoogste tijd voor bosbeheerders om na te denken over hoe om te gaan met klimaatverandering. Klimaatverandering en andere veranderingen in ons milieu zorgen ervoor dat de bosgroeiplaats blijvend verandert met een..


Lees verder 11 april 2024   1 maand oud
Donker pimpernelblauwtje - primair

Al jarenlang komen er berichten dat het niet goed gaat met de dagvlinders. Vorig jaar waren er al perioden dat er alarmerend weinig vlinders werden gezien. Nu de resultaten van het Meetnet Vlinders uit 2023 beschikbaar zijn,..


Lees verder 27 maart 2024   2 mnd oud
De aanleg van de houtsnipperreactor in het Brabantse Westerbeek

Op veel plekken komt nog te veel stikstof in het oppervlaktewater voor. Bemesting is een belangrijke bron. Via drainagebuizen spoelt er bijvoorbeeld nitraat naar de sloot. Verschillende organisaties, waaronder Wageningen..


Lees verder 21 maart 2024   2 mnd oud
Rood dijkzonnetje (Blastenia crenularia) op graniet op de Markermeerdijk

Op de nieuwe Rode Lijst van bedreigde korstmossen staan veel soorten in een hogere bedreigingscategorie dan in de oude. Vijftien korstmossen die gebonden zijn aan natuursteen op dijken verloren veel leefgebied door de..


Lees verder 13 maart 2024   2 mnd oud
Ons beheer is de laatste jaren gericht op veenmosrietland.

Veenmosrietland is een zeldzaam habitattype dat slecht tegen een te hoge stikstofneerslag kan. In Eilandspolder-Oost is dit type in dertien jaar tijd vertienvoudigd. Dit terwijl de stikstofneerslag honderd procent te hoog ligt...


Lees verder 9 februari 2024   3 mnd oud

Archief