Natuurberichten

Dossier: Stikstof

Stikstof (in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden) komt vrij door het gebruik van meststof door boeren en als uitstoot door verkeer en industrie. Door de hoge concentraties stikstof en door het effect op onder andere natuur en waterkwaliteit is hier steeds meer aandacht voor. Hieronder vindt u alle natuurberichten over stikstof bij elkaar.

Pagina 1 van 23 - 221 Resultaten

gentiaanblauwtje

Door de mens veroorzaakte verhoogde stikstofdepositie verandert de bodemkwaliteit in van nature voedselarme ecosystemen. Onderzoekers van Nederlandse en Belgische universiteiten en onderzoeksinstituten laten nu zien dat veel..


Lees verder 8 juni 2023   2 dgn oud
Bramen in het natuurbeheer

Bramen staan bekend als teken van verstoring van de natuur door onder andere stikstof. Maar eigenlijk is Nederland van nature een bramenland met ruim 200 verschillende soorten. De focus op ‘de braam’ in het stikstofdebat leidt af..


Lees verder 31 mei 2023   1 week oud
Stuifkuil in grijs duin

In de duinen is de depositie van stikstof sinds het begin van de jaren negentig flink afgenomen. Dat heeft geleid tot minder hoge en minder dichte grasmatten in het duinlandschap. Goed nieuws, want de bodem krijgt nu meer zonlicht..


Lees verder 22 mei 2023   2 wkn oud
Polder Waal en Burg, Texel

De natuur in Europa staat onder zware druk. De voorgenomen Natuurherstelwet van de EU is daarom hard nodig om de achteruitgang van vele soorten planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen. Maar Nederland vindt dat de wet te..


Lees verder 11 mei 2023   4 wkn oud
Gele korstmossen op eikenbomen zijn indicatief voor ammoniakvervuiling

Korstmossen reageren snel op veranderingen in de luchtkwaliteit. In Gelderland worden korstmossen op bomen dan ook al ruim dertig jaar gebruikt om de effecten van het ammoniakbeleid in kaart te brengen. Recent onderzoek toont aan..


Lees verder 10 mei 2023   1 maand oud
landschap - primair

Om de biodiversiteitscrisis te kunnen keren moeten alle registers open. De stikstofcrisis en de insectensterfte laten zien dat natuurbeheer in natuurgebieden niet langer volstaat. We hebben andere landbouw nodig, en daarom ook..


Lees verder 5 mei 2023   1 maand oud

Ook dit voorjaar was er een excursie naar het Recreatiegebied Het Geestmerambacht. Dit gebied staat bekend om zijn vele voorjaarspaddenstoelen zoals Morieljes. Je hoeft dee naam alleen maar in het excursieprogramma te zetten en je..


Lees verder 28 april 2023   1 maand oud
Bijenkasten op een heideterrein

Het plaatsen van honingbijkasten op heidevelden heeft een negatief effect op het voorkomen van wilde bijen en andere bestuivende insecten op heide. Dit blijkt uit onderzoek van EIS Kenniscentrum Insecten van de afgelopen jaren op..


Lees verder 24 april 2023   1 maand oud

De provincie Utrecht heeft voor zes stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden een natuurdoelanalyse laten maken. Deze Natuurdoelanalyses (NDA’s) maken duidelijk dat de tot nu toe genomen maatregelen in de Natura 2000-gebieden nog..


Lees verder 20 april 2023   1 maand oud
elzenbroekbos

De afgelopen maanden is er zoveel regen gevallen dat natuurgebied de Zumpe bij Doetinchem er flink nat bij ligt. De hydrologische maatregelen die hier de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, werpen hun vruchten af. Het water, zowel..


Lees verder 12 april 2023   1 maand oud

Archief