Natuurberichten

Dossier: Stikstof

Stikstof (in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden) komt vrij door het gebruik van meststof door boeren en als uitstoot door verkeer en industrie. Door de hoge concentraties stikstof en door het effect op onder andere natuur en waterkwaliteit is hier steeds meer aandacht voor. Hieronder vindt u alle natuurberichten over stikstof bij elkaar.

Pagina 1 van 25 - 246 Resultaten

Duinvegetatie met rendiermossen

Peter Eenshuistra uit Venlo is specialist in paddenstoelen, mossen, korstmossen én planten en draagt al decennia bij aan onderzoek naar deze soortgroepen. Wie is Peter en waar komt zijn passie voor de Nederlandse flora vandaan?..


Lees verder 28 november 2023   1 week oud

Het toedienen van steenmeel wordt op steeds meer plekken overwogen. Maar wat zijn de langetermijneffecten op de natuurkwaliteit? Onlangs is het OBN-onderzoek naar de middellange termijneffecten van steenmeel in droge en vochtige..


Lees verder 24 november 2023   2 wkn oud
Na verschillende maatregelen lijkt het Ulvenhoutse Bos water weer beter vast te houden.

Witte rapunzel, knikkend nagelkruid. Nooit van gehoord? Niet zo gek, want het zijn zeer zeldzame planten. In het Ulvenhoutse Bos bij Breda komen ze voor. Nog wel. Door te veel stikstof en droogte dreigen ze te verdwijnen...


Lees verder 23 november 2023   2 wkn oud

Na de extreme regenval van vorige week, werden er in de buurt van Kootwijk een hele reeks van schraalhanzen onder de paddenstoelen waargenomen waaronder de Glanzende ridderzwam. Dit is een soort die negatief reageert op de..


Lees verder 22 november 2023   2 wkn oud
Een teveel aan stikstof leidt onder meer tot verruiging. Sommige plantensoorten gaan overwoekeren, ten koste van de andere.

De Nederlandse natuur staat onder druk door een te grote stikstofneerslag, een tekort aan water en versnippering. Daarom heeft de overheid met het programma Natuurherstel tussen 2020 en nu geld uitgetrokken om maatregelen te nemen..


Lees verder 22 november 2023   2 wkn oud

Deze week bleef het met veel geluk droog tijdens onze wandelexcursies. Wat opviel, waren de veelal jonge paddenstoelen van soorten die samenleven met bomen. Om zo laat in november nog zoveel van deze in symbiose levende soorten..


Lees verder 15 november 2023   3 wkn oud
Kastanjeboleet primair

Door klimaatdoelstellingen en de biodiversiteitscrisis staan bossen volop in de aandacht. Daarbij gaat het vaak om het aantal hectares bos. Maar bossen hebben ook een eigen flora en fauna met kenmerkende soorten. Kruiden, mossen..


Lees verder 14 november 2023   3 wkn oud
heivlinder - primair

Al jarenlang hebben de vlinders die hun leefgebied op heiden hebben het moeilijk. Terwijl we bij de bossoorten ook positieve ontwikkelingen zien van toename in aantal en verspreiding, gaan de heidesoorten continue achteruit. Ook..


Lees verder 13 november 2023   3 wkn oud
Polydesmus angustus. Grote platrug

Het toedienen van steenmeel is een relatief nieuwe maatregel om de verzuring van bossen tegen te gaan. Miljoenpoten spelen een belangrijke rol in deze ecosystemen en het toedienen van steenmeel kan een negatieve invloed hebben op..


Lees verder 8 november 2023   1 maand oud
Bever in de Gendtse Waard

Een recent onderzoek uit Idaho, Amerika, toont aan dat herintroductie van bevers kan helpen bij het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. De schaal van dit effect is zo groot dat onderzoekers dit met satellietbeelden..


Lees verder 22 oktober 2023   1 maand oud

Archief