Natuurberichten

Dossier: Stikstof

Stikstof (in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden) komt vrij door het gebruik van meststof door boeren en als uitstoot door verkeer en industrie. Door de hoge concentraties stikstof en door het effect op onder andere natuur en waterkwaliteit is hier steeds meer aandacht voor. Hieronder vindt u alle natuurberichten over stikstof bij elkaar.

Pagina 1 van 21 - 201 Resultaten

raaf op kadaver, gespiegeld

Vraag een willekeurige voorbijganger naar hét natuurgebied van Nederland en de kans is groot dat het antwoord ‘De Veluwe’ luidt. De Veluwe is met haar ruim 90.000 hectare weliswaar een van onze grootste natuurgebieden, maar de..


Lees verder 18 januari 2023   1 week oud

Het weer is omgeslagen en de nachtvorst is inmiddels verdwenen. De merels laten zich af en toe horen, waardoor je bijna zou geloven dat de lente zijn intrede heeft gedaan. Niets is minder waar, want we zitten nog in de eerste..


Lees verder 11 januari 2023   2 wkn oud
Galloway

Het vele vee in het land is een van de oorzaken van het stikstofprobleem. De natuur lijdt onder een te grote stikstoofuitstoot. Toch staan er in natuurgebieden ook vaak grazers. Is dat dan niet schadelijk voor de natuur? ..


Lees verder 28 december 2022   1 maand oud

De negatieve effecten van stikstof op de natuur van de Veluwe spelen zeer waarschijnlijk ook op de Utrechtse Heuvelrug. Dat blijkt uit onderzoek dat het Utrechts Landschap heeft laten uitvoeren door OBN Natuurkennis...


Lees verder 27 december 2022   1 maand oud
Heggenlandschap

In Nederland doen we op papier de helft van wat natuur nodig heeft en in de praktijk zelfs dat niet. Zo komen we nooit uit de stikstofcrisis en komt er geen perspectief voor boeren, bouwers of natuur. We moeten stikstof reduceren,..


Lees verder 22 december 2022   1 maand oud
Nachtpauwoog

Hoge stikstofdepositie heeft, naast zichtbare effecten als verruiging en het verdwijnen van bijzondere plantensoorten ook een onzichtbaar effect. De chemische samenstelling van planten verandert, waardoor planteneters én dieren..


Lees verder 6 december 2022   1 maand oud
Kootwijkerzand - primair

De kleine heivlinder is de meest zeldzame dagvlinder die we op dit moment nog in ons land hebben. De soort komt op de Veluwe nog op slechts één plek voor, in zeer lage dichtheden. Er is dit jaar tijdens de vliegtijd (eind augustus..


Lees verder 1 december 2022   1 maand oud

In De Groote Heide in Noord-Brabant is onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de COVID-19-lockdowns en droge jaren op de stikstofhuishouding van droge heide. Door de lockdowns werd de uitstoot van stikstofoxiden verlaagd...


Lees verder 23 november 2022   2 mnd oud
Bodemonderzoek Gelderland bos

Door stikstof en droogte verzuren onze bossen. Er is veel te doen over de gevolgen, waaronder boomsterfte en de achteruitgang van bodemleven. Het probleem van verzuring verschilt per type bosgroeiplaats. Met name in bossen op..


Lees verder 22 november 2022   2 mnd oud
Boletus aereus. Bronskleurig eekhoorntjesbrood

Ectomycorrhizavormers en strooiselafbrekers zijn paddenstoelen die van groot belang zijn voor de vitaliteit van bossen. Stikstofdepositie heeft op beide categorieën paddenstoelen een negatief effect. Doordat stikstof nog lange..


Lees verder 16 november 2022   2 mnd oud

Archief