Home

Pinksterbloem en oranjetipje

Plant & insect: pinksterbloem

Hortus botanicus Leiden
De hommelbijvlieg heeft kenmerkend gekleurde beharing en is daarmee een van gemakkelijkst te herkennen bijvliegen.

Bijvliegen bijeengebracht in nieuwe soortzoeker

EIS Kenniscentrum Insecten
Bombus vestalis. Grote koekoekshommel, man

Bijzondere wilde bijen in Noorderpark Ruigenhoek

Staatsbosbeheer
klein geaderd witje

Natuurjournaal 21 april 2024

Nature Today
De bloemrijke oevers van sloten in agrarisch gebied kunnen een belangrijke bron van voedsel zijn voor wilde bestuivers.

Bestuivers in het nauw: hoe landschapselementen..

Naturalis Biodiversity Center
Een ondergelopen wandelpad in het Drents-Friese Wold

Kan het ook te veel regenen voor de natuur?

Staatsbosbeheer
Braamsluiper Saxifraga

Zangvogels dit voorjaar veel vroeger terug uit..

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Agenda

Garologie Dam After

Goed nieuws voor de natuur: nieuw recordaantal..

ARK Rewilding Nederland, World Fish Migration Foundation , WWF Nederland
Goudjakhals

19 april: World Jackal Day!

Zoogdiervereniging
Borkemse stenen

Gaswinning bij Borkumse Stenen mag voorlopig niet..

ARK Rewilding Nederland

Laatste waarnemingen

Aan de slag met groene gevels in hartje Utrecht

Atlas Leefomgeving

Natuurorganisaties kleuren publieke tribune groen..

Vogelbescherming Nederland

Iedereen wordt Groenkijker met de nieuwe..

SoortenNL

Uitgelicht

vuurjuffer - primair

Wanneer sluipen de eerste libellen uit?

De Vlinderstichting
Steppekiekendief

Steppekiekendief: van dwaalgast naar schaarse..

Sovon Vogelonderzoek Nederland
Gele bieslelie op de Grevelingendam

Gele bieslelie: een risico voor de Nederlandse..

FLORON, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Radboud Universiteit
De rosse metselbij (Osmia rufa) stond samen met de gehoornde metselbij voorgaande edities in de top drie van meest voorkomende wilde bijen in de tuin.

Nationale Bijentelling vraagt tien dagen aandacht..

IVN, LandschappenNL, Naturalis Biodiversity Center, Natuur en Milieu