Home

Nieuw rapport toont volgens Vogelbescherming aan..

Vogelbescherming Nederland
De ringslang komt in Nederland in verschillende waterrijke gebieden voor

"Ringslangen zien onze broeihopen als een hotel"

Staatsbosbeheer
De Kempesfles vanaf de zuidzijde.

Het referentiemeetnet vennen: een schatkist van..

Stichting Bargerveen
Gewone wimperzwam

Natuurjournaal 13 april 2024

Nature Today
Oostelijke ringslang (Natrix natrix persa)

Exoten-alert: oostelijke ringslang gezocht in..

Stichting RAVON

Impact klimaatverandering op zeeleven veel groter..

NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Oranjetipje - dicht- primair

De voorjaarsvlinders zijn er weer

De Vlinderstichting

Agenda

Klimaatverandering en de noodzaak van bosadaptatie

Bosgroepen
Myriophyllum rubricaule te midden van Myriophyllum aquaticum

Herziene veldgids invasieve waterplanten in..

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Geaderde kluifzwammen en Nonnenkapkluifzwammen bij..

Nederlandse Mycologische Vereniging

Laatste waarnemingen

Een kamsalamander wordt onderzocht op ziekteverschijnselen.

Onderzoek naar amfibieënschimmels gaat de volgende..

Stichting RAVON
Gewone margriet

Vogels hebben baat bij inheemse biologische..

Vogelbescherming Nederland
Morphotypes of Tubastraea on the platform's submerged sections, March 2017.

Het gevaar van meeliftende koralen

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA)

Uitgelicht

vuurjuffer - primair

Wanneer sluipen de eerste libellen uit?

De Vlinderstichting
Steppekiekendief

Steppekiekendief: van dwaalgast naar schaarse..

Sovon Vogelonderzoek Nederland
Gele bieslelie op de Grevelingendam

Gele bieslelie: een risico voor de Nederlandse..

FLORON, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Radboud Universiteit
De rosse metselbij (Osmia rufa) stond samen met de gehoornde metselbij voorgaande edities in de top drie van meest voorkomende wilde bijen in de tuin.

Nationale Bijentelling vraagt tien dagen aandacht..

IVN, LandschappenNL, Naturalis Biodiversity Center, Natuur en Milieu