Nature Today

Home

Kaliumhydroxide: geschikt middel om plastic uit zeedieren te isoleren?

Wageningen University
Kunnen alle soorten plastic tegen kaliumhydroxide, een vloeistof die wordt gebruikt om organische stoffen uit magen van vissen te filteren? Een nieuwe publicatie werpt licht op deze vraag.
21.02.2017

Ook uw tuin vol vlinders?

De Vlinderstichting
Het voorjaar klopt al voorzichtig op de deur en binnenkort gaan we weer volop aan de slag in de tuin. Veel mensen houden van een kleurige en geurige tuin en vlinders mogen daarin natuurlijk niet ontbreken. Er zijn veel goede vlinderplanten en het is niet moeilijk je tuin tot vlinderkroeg te maken. Maar is het niet nog leuker als je tuin een thuis is voor vlinders?
20.02.2017

Hazelmuizen in Heijenrath blij met jaarlijkse natuurwerkdag

Zoogdiervereniging
Wil jij je mee inzetten voor het behoud van de hazelmuis? Om het leefgebied nog verder te verbeteren, organiseren Staatsbosbeheer en de Zoogdiervereniging op 25 februari 2017 een werkdag.
19.02.2017

Waarom doen de meeste stroomdalplanten het beter dan andere?

Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort
Sinds de jaren ’90 is veel landbouwgrond langs de grote rivieren weer terug gegeven aan de natuur. Er was een spectaculair herstel van stroomdalflora, maar niet alle soorten keerden terug. Waarom niet?
19.02.2017

Download de app

Android app on Google Play Download on the Apple Store

Wilde kat aangereden in Zuid-Limburg

Zoogdiervereniging
Op woensdag 15 februari is een dode wilde kat aangetroffen in Zuid-Limburg. Dit zeer zeldzame dier is sinds een paar jaar aan een gestage opmars bezig in ons land.
18.02.2017

Agenda

Gaat het mis met broedvogels van de toendra?

Vogelbescherming Nederland
Negenendertig vogelsoorten staan op een nieuwe 'Rode Lijst' voor vogels die in Nederland overwinteren of ons land aandoen als doortrekker. Deze Rode Lijst is opgesteld aanvullend op de Rode Lijst van broedvogels. Vogelbescherming zal de lijst gebruiken voor haar beschermingswerk. Uit de lijst blijkt dat vooral vogels die broeden op de toendra en bij ons overwinteren het zwaar hebben.
18.02.2017

Opmerkelijke onderbrekingen in de dagelijkse vluchten van trekkende Grauwe Kiekendieven

Werkgroep Grauwe Kiekendief
Tot voor kort was er weinig bekend over hoe trekvogels hun reizen precies indelen. Het is pas sinds de recente ontwikkeling van zenders en loggers dat vogels in detail gevolgd kunnen worden, wat vaak tot nieuwe en onverwachte inzichten leidt. Toen de GPS-tracks van trekkende Grauwe Kiekendieven werden bestudeerd, bleek dat deze ranke roofvogels hun dagelijkse vluchten regelmatig onderbreken.
17.02.2017

Advertentie

Ooit uitgestorven zalmachtige paait in Westeinderplassen

Stichting RAVON
De zeldzame houting wordt dankzij een herintroductieprogramma in het Duitse stroomgebied van de Rijn al weer twee decennia aangetroffen in de Nederlandse rivieren, het IJsselmeer, de Waddenzee en de Voordelta. Opmerkelijk is het recent aantal toenemende vangstmeldingen in vier meren van Hoogheemraadschap van Rijnland. In de Westeinderplassen nabij Aalsmeer plant de soort zich nu ook voort.
17.02.2017

Ooit uitgestorven zalmachtige paait in Westeinderplassen

Stichting RAVON
De zeldzame houting wordt dankzij een herintroductieprogramma in het Duitse stroomgebied van de Rijn al weer twee decennia aangetroffen in de Nederlandse rivieren, het IJsselmeer, de Waddenzee en de Voordelta. Opmerkelijk is het recent aantal toenemende vangstmeldingen in vier meren van Hoogheemraadschap van Rijnland. In de Westeinderplassen nabij Aalsmeer plant de soort zich nu ook voort.
17.02.2017

Bruin blauwtje verovert Nederland

De Vlinderstichting
Sinds de jaren negentig breid het bruin blauwtje zich sterk uit in Nederland. Vanuit het rivierengebied tussen Nijmegen, Arnhem en Wageningen ging hij westwaarts richting Rotterdamse haven. En vervolgens worden nu ook Veluwe, Brabant en het Groene Hart veroverd. In het binnenland komt de vlinder nu drie keer zoveel voor als in de jaren negentig.
16.02.2017

Laatste waarnemingen

Uitgelicht

Bever rukt op naar Rotterdam

ARK Natuurontwikkeling

22.01.2017

De Bakelse Aa: Vismagneet door beekherstel

Stichting RAVON

18.01.2017

De roep van de koekoek verstomt

Vogelbescherming Nederland

17.01.2017

Wild van Vlinders

ARK Natuurontwikkeling

15.01.2017

Financiers