OBN Kennisuur: Natuur en stikstof

18-apr-2024

Het Kennisuur is een maandelijks gratis webinar van OBN Natuurkennis. 'Kennisuur: Natuur en stikstof' is op donderdag 18 april, 16:00 - 17:00. Meer informatie en aanmelden kan op de website van OBN Natuurkennis.

Op 26 januari presenteerde de Ecologische Autoriteit het adviesrapport ‘Doen wat moet én kan’ aan demissionair minister Van der Wal (Natuur en Stikstof). De conclusie na toetsing van natuurdoelanalyses in zeventig Natura2000-gebieden is dat het slecht gaat met de stikstofgevoelige natuur in Nederland. De overheid moet en kan nu noodmaatregelen nemen om de eigen natuurdoelen nog te halen. Dat is ook nodig om uit de stikstofcrisis te komen. 

Willemijn Smal, senior werkgroepsecretaris NL en coördinator Ecologische autoriteit, presenteert in dit OBN Kennisuur de analyse uit het rapport. Zij zal onder meer pleiten voor verbeterde en verbrede natuurdoelanalyses waarmee we beter inzicht in de problemen en goede onderbouwing voor aanvullende maatregelen krijgen. Daarbij moet ook gekeken worden naar de omgeving van natuurgebieden. Veel problemen worden daar veroorzaakt. 
Francisca Sival, beleidsmedewerker natuur en stikstof bij provincie Utrecht, zal ingaan over hoe zij de natuurdoelanalyses in het beleid van de provincie hebben gebruikt, en welke lessen zij er uit hebben getrokken.

 


Meer agenda