bever

Bevers niet te stuiten

ARK Rewilding Nederland
23-OKT-2011 - De bever breidt zijn leefgebied in Nederland gestaag uit. Dit blijkt uit meldingen van beversporen op steeds weer nieuwe plekken. Half oktober zijn voor het eerst ook beversporen gemeld langs de Linge bij Beesd. Het is vermoedelijk hetzelfde dier waarvan enkele maanden geleden sporen zijn gevonden in de Linge bij de A15 bij Wadenoijen.

Bericht uitgegeven door ARK op [publicatiedatum]

De bever breidt zijn leefgebied in Nederland gestaag uit. Dit blijkt uit meldingen van beversporen op steeds weer nieuwe plekken. Half oktober zijn voor het eerst ook beversporen gemeld langs de Linge bij Beesd. Het is vermoedelijk hetzelfde dier waarvan enkele maanden geleden sporen zijn gevonden in de Linge bij de A15 bij Wadenoijen.

Bevervraatsporen langs de Linge (foto: Willy de Koning)De Linge is een circa honderd kilometer lange zijtak van de Rijn, die van de Gelderse Poort naar de West-Betuwe stroomt. In de buurt van Enspijk vond Willy de Koning vanuit de kano verse en oudere knaagsporen. Een burcht is nog niet ontdekt.

Het is de vraag waar deze bever vandaan komt, het zou zowel een dier uit de Biesbosch als uit de Gelderse Poort kunnen zijn. Hoe dan ook laat deze nieuwe vestiging weer zien dat bevers op steeds meer plekken kunnen opduiken. Het verkeer vormt een van de belangrijkste onnatuurlijke doodsoorzaken van bevers. Door gerichte maatregelen (onder andere tunnels en rasters) kunnen we verkeersslachtoffers vermijden en verkeersonveilige situaties voor mensen voorkomen. Zeker daar waar wegen beverterritoria doorsnijden en er geen mogelijkheden zijn om veilig onder de weg door te gaan (via een duiker of tunnel) is ontsnippering gewenst. 

Bevers vervullen een ecologische sleutelrol langs de oevers van beken en rivieren. Hun vraat aan bomen en struiken draagt bij aan een gevarieerde oever en de bouw van dammen in kleine beekjes zorgt lokaal voor vernatting. Hiervan profiteren moerasplanten, vissen, amfibieën en libellen.

Tekst: Marjolein Sterk, ARK
Foto: Willy de Koning