Bosanemoon bloei, Foto Arnold van Vliet

Bosanemoon zeer lang en zeer vroeg in bloei

De Natuurkalender
14-APR-2008 - De normale decembertemperaturen in combinatie met de warme januari en februari en de normale maart hebben ervoor gezorgd dat de bosanemoon dit jaar zeer vroeg en twee keer zo lang als normaal in bloei heeft gestaan.

Bericht uitgegeven op maandag 14 april 2008 door De Natuurkalender

De normale decembertemperaturen in combinatie met de warme januari en februari en de normale maart hebben ervoor gezorgd dat de bosanemoon dit jaar zeer vroeg en twee keer zo lang als normaal in bloei heeft gestaan.

De eerste bloeiwaarnemingen kwamen in de periode tussen 9 februari en 3 april binnen. De bosanemoon bloeit normaal gesproken in de maanden maart, april en mei. In de jaren 1940 tot en met 1968 lag de piek van de eerste waarnemingen op 6 april (het moment waarop de helft van de eerste bloeiwaarnemingen doorgegeven is). Dit jaar is de piek uitgekomen op 8 maart, bijna een maand vroeger dan normaal. Het bosanemoontje is hiermee ook nog eens 8 dagen vroeger dan de vroege start in 2007. Dit is opvallend aangezien het begin van 2007 zeer warm was. Dat de plant in 2007 niet eerder in bloei kwam had waarschijnlijk te maken met een gebrek aan koude gedurende de winter. Zowel november als december 2006 waren zeer warm. Een jaar later was november 2007 nog vrij zacht maar december 2007 had normale temperaturen. Blijkbaar is het toen voldoende koud geweest om goed op de zeer hoge januari temperatuur te reageren. Dit zou betekenen dat we de grenzen van de mogelijke vervroeging als gevolg van klimaatverandering gaan bereiken. Ook in Engeland zijn soortgelijke waarnemingen gedaan.

Zeer lange bloeiperiode
Dit jaar was op 9 februari 5% van de eerste bloeiwaarnemingen al binnen. In 2007 was dat ‘pas’ op 18 februari. In 2006, dat een normale start van het jaar kende moesten we wachten tot 25 maart voordat de 5% grens bereikt was. Zie Figuur 1 voor de weergave van het aantal waarnemingen dat per tien dagen via www.natuurkalender.nl is binnengekomen in 2006, 2007 en 2008. De normale temperaturen in maart en de koude start van april hebben ertoe geleid dat het in bloei komen van de bosanemoon over een lange periode uitgesmeerd is. Er zat een verschil van wel 54 dagen tussen het moment waarop 5% en 95% van alle eerste waarnemingen binnen waren (zie Figuur 1). In 2007 was dit 43 dagen en in de normale 2006 maar 28 dagen. Het aantal eerste bloeiwaarnemingen dat via www.natuurkalender.nl is doorgegeven is in de drie jaren vergelijkbaar. Er zit dus binnen de bosanemoontjes bij deze weersomstandigheden een grote spreiding in het moment waarop ze in bloei komen. Het gevolg hiervan is dat we dit jaar zeer lang van de mooie witte bloemetjes kunnen genieten. Door de normale temperaturen in de afgelopen weken verwelken de bloemen ook minder snel dan als het warm en zonnig is. Wie nog van de bloemetjes wil genieten moet snel zijn omdat de temperatuur volgens de verwachting van het KNMI aan het einde van aankomende week zal gaan stijgen waardoor de ontwikkeling van de planten weer sneller zal gaan verlopen.


Figuur 1: Aantal eerste bloeiwaarnemingen dat per 10-daagse periode is doorgegeven via www.natuurkalender.nl in 2006, 2007 en 2008.

Tekst en Foto: Arnold van Vliet, De Natuurkalender, www.natuurkalender.nl

Foto bosanemoon hoge resolutie Fotograaf: Arnold van Vliet