Opa is vertrokken naar Duitsland

De Natuurkalender
25-MRT-2008 - Nieuw binnengekomen satellietmetingen laten zien dat kolgans Opa op 17 maart ons land verlaten heeft en in een dag naar de rivier de Elbe in het oosten van Duitsland is gevlogen. Gans Eric heeft inmiddels als eerste Litouwen bereikt.

Bericht uitgegeven op dinsdag 25 maart 2008 door De Natuurkalender

Nieuw binnengekomen satellietmetingen laten zien dat kolgans Opa op 17 maart ons land verlaten heeft en in een dag naar de rivier de Elbe in het oosten van Duitsland is gevlogen. Gans Eric heeft inmiddels als eerste Litouwen bereikt.

Kolgans Opa zat op 17 maart nog in de uiterwaarden van de IJssel ter hoogte van het plaatje Den Nul. Een dag later, 18 maart, werd hij aangetroffen in de weilanden rond de Elbe in het oosten van Duitsland. Sindsdien verplaatst hij zich dagelijks een klein stukje richting het oosten.

Op eerste Paasdag werden alleen Folkert, Marco en Cas nog in Nederland gelokaliseerd. De andere ganzen zijn inmiddels allemaal aan hun lange reis naar de broedgebieden in het noorden van Rusland vertrokken. Gans Eric ligt nog steeds op kop. Hij werd op eerste Paasdag in Litouwen gesignaleerd in de buurt van de kust. Hij heeft daarmee het Russische satellietstaatje Kalinigrad dus al weer aan de noordkant verlaten.

Kees, Kramer, Niki en Iris zitten in Polen terwijl de laatste meting van Gijs, Reinder, Melis en dus Opa aangaven dat ze in Duitsland verblijven. Niki lijkt vrijwel dezelfde route te vliegen als vorig jaar alleen een paar dagen later. Hij kwam vorig jaar op 15 maart aan in het oosten van Polen bij de plaats Bialystok en verbleef toen ongeveer 10 dagen in die regio. Dit jaar kwam hij op 21 maart aan en lijkt ook nu weer enige dagen daar te verblijven. De temperatuur lag in 2007 rond deze tijd beduidend hoger. Bij aankomst op 15 maart lag de maximumtemperatuur op 10,4°C en werd het op 25 maart 2007 zelfs 14,6°C. Bij aankomst dit jaar kwam de maximumtemperatuur niet hoger dan 3,8°C en vroor het ’s nachts bijna 4 graden. De 22ste maart liep de maximumtemperatuur wat op naar 6°C. Het is er in ieder geval beter dan bij ons in Nederland.

Tekst: Arnold van Vliet, De Natuurkalender