Bospad

Teken bijten overal

De Natuurkalender
14-APR-2008 - In 2008 werden er 61 tekenbeten gemeld bij De Natuurkalender. Deze beten komen uit vrijwel het gehele land. Het hoogste aantal tekenbeten komt uit het zuiden en oosten van Nederland. De waddeneilanden en de provincie Groningen bleven vooralsnog buiten schot.

Bericht uitgegeven op maandag 14 april door De Natuurkalender

In 2008 werden er 61 tekenbeten gemeld bij De Natuurkalender. Deze beten komen uit vrijwel het gehele land. Het hoogste aantal tekenbeten komt uit het zuiden en oosten van Nederland. De waddeneilanden en de provincie Groningen bleven vooralsnog buiten schot.

Het onderstaande kaartje (Figuur 1) geeft weer waar in Nederland de doorgegeven tekenbeten werden opgelopen. Het totale aantal tekenbeten is laag vergeleken met vorig jaar. In 2007 waren er op 14 april al 197 meldingen binnen. Toch is er ook dit jaar al een zekere spreiding te zien. De dichtheid aan tekenbeten lijkt op Schouwen Duiveland en Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld vrij hoog. In 2006 en 2007 werden de meeste tekenbeten ook doorgegeven vanuit de gemeente Schouwen Duiveland (128 in 2006; 89 in 2007). Tabel 1 geeft de top 10 van gemeentes waarin in 2006 en 2007 de meeste tekenbeten werden doorgegeven. De afgelopen jaren waren ook Apeldoorn en Ede gemeenten waar veel mensen een tekenbeet opliepen. Uit de tabel blijkt ook dat tekenbeten vooral opgelopen worden in gemeenten die in bos- en duingebieden liggen.

In Nederland wordt de schapenteek gevonden in bos- en duingebieden, vooral waar gemengd loofbos of dennenbos aanwezig is. De teek wordt ook gevonden in stadsparken. En veel in tuinen zoals uit ons onderzoek is gebleken.


Figuur 1: Spreiding van het aantal tekenbeten doorgegeven op www.natuurkalender.nl.

Tabel 1: Top 10 van gemeenten met hoogste aantal meldingen van tekenbeten in 2006 en 2007.

2006 Aantal 2007 Aantal
Schouwen-Duiveland 128 Schouwen-Duiveland 89
Apeldoorn 82 Apeldoorn 59
Ede 47 Ede 38
Lochem 40 Utrechtse Heuvelrug 29
Westvoorne 39 Amsterdam 29
Utrechtse Heuvelrug 38 Lochem 27
Zeist 28 Rijssen-Holten 26
Aa en Hunze 27 Westvoorne 25
Amsterdam 25 Tynaarlo 21
Rheden 23 Zeist 20

Tekst: Sara Mulder, De Natuurkalender