groentje klein

Groentjes massaal naar de kust

De Vlinderstichting
19-MEI-2008 - Duizenden Nederlanders hebben de afgelopen weken de kust opgezocht en het lijkt alsof de groentjes dat voorbeeld hebben gevolgd. Ze zijn op Texel talrijk en hebben zelfs de overstap gemaakt naar de vastelandsduinen.

Bericht uitgebracht door De Vlinderstichting op maandag 19 mei 2008

Duizenden Nederlanders hebben de afgelopen weken de kust opgezocht en het lijkt alsof de groentjes dat voorbeeld hebben gevolgd. Ze zijn op Texel talrijk en hebben zelfs de overstap gemaakt naar de vastelandsduinen.

Het groentje is van oudsher een vlinder van de overgangen van heide naar bos en komt verspreid op de zandgronden in het binnenland en op Terschelling voor. Een jaar of 10 geleden verschenen de eerste plotseling op Texel en inmiddels heeft de soort zich daar vast gevestigd. Dit voorjaar vliegt het groentje op Texel uitstekend. Cees Maas, de vlinderteller daar meldt:

“Vanmiddag een korte wandeling gemaakt langs de duinrand in de Westerduinen en daar zeer veel groentjes waargenomen. Zo 'erg' als dit jaar is het nog niet geweest. Na ongeveer een km stond mijn teller op 146 en dat gaat dan om 1 waarnemer die 1 strookje telt! Hoeveel er dan echt zijn langs de gehele strook vanaf de zuidpunt tot aan b.v. de Slufter is gissen, maar dat zijn erg gewoon heel erg veel”.

Op dit positieve bericht volgde even later de melding van de vlinderaars bij Den Helder, dat ze ook al op drie plekken groentjes hadden waargenomen. De vlinder heeft blijkbaar de overstap naar de vaste wal gemaakt en het is nu de vraag hoever de soort zich hier uitbreidt. Het groentje heeft nooit in de duinen van het vaste land gezeten, maar als we zien hoe snel de uitbreiding op Texel heeft plaats gevonden, zouden ook de kalkarme duinen in Noord-Holland snel kunnen worden bevolkt.

Tekst en foto: Kars Veling, De Vlinderstichting