speerwaterjuffer klein

Als een speer?

De Vlinderstichting
23-MEI-2008 - Vennen met bijzondere waterkwaliteit, dat is het leefgebied van de speerwaterjuffer, die als ernstig bedreigd op de Rode Lijst staat. De soort is de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan, maar lijkt dit voorjaar flink te vliegen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op vrijdag 23 mei 2008

Vennen met bijzondere waterkwaliteit, dat is het leefgebied van de speerwaterjuffer, die als ernstig bedreigd op de Rode Lijst staat. De soort is de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan, maar lijkt dit voorjaar flink te vliegen.

De speerwaterjuffer is een van de meest bedreigde juffers in Nederland. Dit fraaie blauwe juffertje komt voor in matig voedselarme en niet te zure vennen waar verlanding plaatsvindt. Bijzonder is dat het water gevoed wordt door grondwater. Deze zogenaamde kwel zorgt voor net die waterkwaliteit die de soort nodig heeft. De plekken waar hij vliegt hebben vaak een gevarieerde begroeiing van drijvende waterplanten zoals waterlelie en fonteinkruiden, maar ook van zeggen, lisdodde en mattenbies. De vliegplaatsen liggen altijd beschut in het bos.

 

 

De speerwaterjuffer is nog aanwezig op een paar plaatsen in Twente en de Achterhoek en op een tiental plekken in Noord-Brabant. Vanuit deze laatste provincie komt het bericht dat de soort er goed vliegt dit jaar en dat er op een plaats wel 1000 speerwaterjuffers zijn aangetroffen.

Het is te hopen dat ook op de andere vliegplaatsen de soort in grote aantallen aanwezig is, zodat de soort zich wellicht weer zal uitbreiden naar vennen in de buurt die ook geschikt zijn. Als hij op meer plaatsen aanwezig is, dan is de kans dat de soort door toevalligheden verdwijnt veel kleiner

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto's: Tim Termaat (leefgebied), Kars Veling (speerwaterjuffer)