zandhagedis

Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën

Stichting RAVON
26-JUN-2008 - Om reptielen en amfibieën goed te kunnen beschermen is kennis over de verspreiding van soorten cruciaal. Je kunt diersoorten immers alleen beschermen als je weet waar ze zitten, hoe groot hun leefgebied is en wat de belangrijkste gebieden voor Nederland zijn. Verspreidingsonderzoek is dus van groot belang voor de bescherming van de Nederlandse reptielen en amfibieën. Alle inheemse soorten amfibieën en reptielen zijn op nationaal niveau wettelijk beschermd via de Flora- en Faunawet. Op Europees niveau worden de kwetsbare diersoorten beschermd door de Habitatrichtlijn.

Bericht uitgegeven door RAVON op donderdag 26 juni 2008

Om reptielen en amfibieën goed te kunnen beschermen is kennis over de verspreiding van soorten cruciaal. Je kunt diersoorten immers alleen beschermen als je weet waar ze zitten, hoe groot hun leefgebied is en wat de belangrijkste gebieden voor Nederland zijn. Verspreidingsonderzoek is dus van groot belang voor de bescherming van de Nederlandse reptielen en amfibieën. Alle inheemse soorten amfibieën en reptielen zijn op nationaal niveau wettelijk beschermd via de Flora- en Faunawet. Op Europees niveau worden de kwetsbare diersoorten beschermd door de Habitatrichtlijn.

 
Zandhagedis  
Stichting RAVON is de organisatie die zich met het verspreidingsonderzoek voor reptielen en amfibieën bezighoudt. Voor 2008 heeft RAVON hiervoor een speciale kaartmodule ontwikkeld waarop je kunt zien welke kilometerhokken de hoogste prioriteit hebben om onderzocht te worden. Deze prioriteit is onder andere bepaald aan de hand van de ‘Nieuwe kaart’ van Nederland, waarop staat aangegeven waar in de nabije toekomst gebouwd gaat worden.

Ook is er voor gekozen om heel gericht gegevens te verzamelen van een aantal belangrijke amfibieën- en reptielensoorten. De wat meer algemene soorten liften hierop dan automatisch mee. De gebieden die door RAVON geselecteerd zijn, dragen het meest bij aan de kennis over de verspreiding van reptielen en amfibieën.

Ben je geïnteresseerd en wil je graag een steentje bijdragen aan de bescherming van onze amfibieën en reptielen, dan is dit onderzoek een uitgelezen kans. Meedoen is heel eenvoudig. Op de kaart (www.ravon.nl) kun je zien voor welke soorten er kilometerhokken bij jou in de buurt liggen. Vervolgens kun je die hokken bezoeken en je bevindingen via de kaartmodule doorgeven.

Twijfel je over welke amfibieën- of reptielensoort je gevonden hebt? Ook dan kun je op de RAVON website kijken (onder ‘soorten’). In woord, beeld en geluid vind je daar informatie over de verschillende soorten amfibieën en reptielen. Een kaartje van Nederland geeft daarbij het globale verspreidingsgebied van de soort aan.

RAVON wenst je alvast veel succes én plezier met het veldbezoek!

Tekst: Tamira Hankman, Stichting RAVON
Foto: Jelger Herder