Aanvoerderspad

Padden de trouwste fans van Oranje!

Stichting RAVON
11-JUL-2008 - Lang voordat Nederland massaal oranje kleurde voor het EK-voetbal, waren enkele padden al in oranjestemming. Dit voorjaar werd er tijdens het overzetten van padden bij Kootwijk een pad gevonden met een oranje armband. In tegenstelling tot de meeste oranjefans, die na de frustrerende uitschakeling tegen de russen hun oranjespullen snel weer hebben opgeruimd, blijven de padden als een blok achter oranje staan!
Bericht uitgegeven door RAVON op vrijdag 11 juli 2008

Lang voordat Nederland massaal oranje kleurde voor het EK-voetbal, waren enkele padden al in oranjestemming. Dit voorjaar werd er tijdens het overzetten van padden bij Kootwijk een pad gevonden met een oranje armband. In tegenstelling tot de meeste oranjefans, die na de frustrerende uitschakeling tegen de Russen hun oranjespullen snel weer hebben opgeruimd, blijven de padden als een blok achter oranje staan!

AanvoerderspadJaarlijks zetten zich in Nederland duizenden vrijwilligers in om padden, kikkers en salamanders veilig over drukke wegen te helpen. Deze zogenaamde paddenwerkgroepen plaatsen veelal schermen met emmers langs wegen waar veel amfibieën oversteken. De amfibieën vallen dan in de emmers en kunnen veilig worden overgezet. Zo worden er bij Kootwijk door de Staatsbos-beheer-Natuurbeheergroep Midden-Veluwe, onder leiding van Aart Buurma, jaarlijks ongeveer 5000 amfibieën overgezet.

Zo ook op donderdagochtend 10 april 2008. Bij de controle van de emmers troffen de vrijwilligers echter een bijzondere pad aan. De pad had een oranje band om zijn bovenarm in de vorm van een aanvoerdersband. Hij kreeg daarom al snel de naam ‘aanvoerderspad’. De afwijkende kleur komt waarschijnlijk van een zogenaamde somatische mutatie. Dat is een niet-erfelijke verandering in het DNA van een groepje lichaamscellen. Hierdoor kunnen lokale kleurmutaties ontstaan. De plaats van de mutatie is willekeurig, dat het bij deze pad precies de bovenarm betrof maakt het natuurlijk extra leuk. Dat het vaker voorkomt bij amfibieën bleek uit de reacties op het RAVON forum. Al snel kwamen er inzendingen binnen om het elftal te vullen.

Supporterpad supporterpad

De kleurmutaties zijn blijvend, waardoor de padden met recht de trouwste oranje supporters zijn: eens voor Oranje, altijd voor Oranje! Zowel in goede als in slechte tijden!

Tekst: Jelger Herder, RAVON
Foto's: Rob Engelberts, Paul Veenvliet en Wim v.d. Heuvel