meervleermuis in donker

Bewijs van lichtverstoring vleermuizen

Zoogdiervereniging
23-OKT-2008 - Het vermoeden dat vleermuizen last hebben van kunstlicht bestond al langer. Maar nu is dit door experimenten ook bewezen. Licht verstoort de vliegroutes van vleermuizen, zo blijkt uit onderzoek van Altenburg en Wymenga en Zoogdiervereniging VZZ, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Lutra.

Bericht uitgegeven door Zoogdiervereniging VZZ op donderdag 23 oktober 2008

Het vermoeden dat vleermuizen last hebben van kunstlicht bestond al langer. Maar nu is dit door experimenten ook bewezen. Licht verstoort de vliegroutes van vleermuizen, zo blijkt uit onderzoek van Altenburg & Wymenga en Zoogdiervereniging VZZ, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Lutra.

In het experiment is de verstorende werking van verlichting op meervleermuizen getest door het plaatsen van een sterke lichtbron (1.000 Watt) langs bestaande vliegroutes. De lichtbron bleek te leiden tot een duidelijke vermindering van het jachtgedrag, terwijl er wel beduidend meer voedsel in de vorm van insecten, aangetrokken door het licht, aanwezig was. Tijdens verlichte nachten werden 60 procent minder jaaggeluiden afgegeven door de vleermuizen.

Daarnaast zijn verstorende effecten van verlichting op het vlieggedrag van de meervleermuizen waargenomen. Tot 40 procent van de vleermuizen keerde om bij het naderen van de lichtbundel alvorens door te vliegen op de normale vliegroute. Vrijwel alle meervleermuizen keerden om als ze recht tegen de verlichting in moesten vliegen. De gemeten verstoring van het vlieggedrag trad al op bij een lichtintensiteit die nauwelijks hoger lag dan natuurlijke waarde van lichtintensiteit ‘s nachts. Meervleermuizen blijken dus erg gevoelig te zijn voor kunstmatige verlichting.

Verlichting bleek niet te leiden tot een vermindering van het aantal passerende meervleermuizen. Ook werden niet vaker alternatieve routes gekozen. Dit geeft aan dat gevolgde vliegroutes vastliggen en niet snel worden verlaten als er verlichting wordt aangebracht.

Het onderzoek van A&W en Zoogdiervereniging VZZ is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Lutra van de Zoogdiervereniging VZZ. Het toont voor het eerst experimenteel aan dat kunstlicht het gedrag van meervleermuizen verstoort.

Op 25 oktober 2008 wordt de jaarlijkse Nacht van de Nacht gehouden. Dan vragen diverse organisaties aandacht voor de schoonheid van de nacht die bedreigd wordt door toenemende lichthinder en lichtvervuiling. In heel Nederland worden activiteiten georganiseerd en bij veel bedrijven en overheden gaat het licht uit. Zie: www.nachtvandenacht.nl

Tekst: Zoogdiervereniging VZZ
Foto: Meervleermuis, Altenburg & Wymenga