zonnebaars

Zonnebaars: gevaarlijke exoot in Nederlands water!

Stichting RAVON
14-JAN-2009 - Zagen we de zonnebaars lange tijd vooral in Zuidoost-Nederland, tegenwoordig komt hij ook in de rest van het land steeds vaker voor. Dit fraaie visje wordt als vijvervis verkocht door tuincentra. Na beëindiging van de vijverhobby of na een goed voortplantingsjaar, worden overtollige dieren met de beste bedoelingen in poelen en vennen losgelaten. Daar blijken ze echter een ware slachting aan te richten onder de amfibieën en onder de ongewervelde dieren zoals libellen.

Bericht uitgegeven door RAVON op woensdag 14 januari 2009.

Zagen we de zonnebaars lange tijd vooral in Zuidoost-Nederland, tegenwoordig komt hij ook in de rest van het land steeds vaker voor. Dit fraaie visje wordt als vijvervis verkocht door tuincentra. Na beëindiging van de vijverhobby of na een goed voortplantingsjaar, worden overtollige dieren met de beste bedoelingen in poelen en vennen losgelaten. Daar blijken ze echter een ware slachting aan te richten onder de amfibieën en onder de ongewervelde dieren zoals libellen. 

De uit Noord-Amerika komende zonnebaars is een voorbeeld van de vele exotische dieren- en plantensoorten die we in ons land kennen. Exoten zijn planten, dieren en micro-organismen die door toedoen van de mens in ons land terechtkomen, terwijl ze hier van nature niet thuishoren.

zonnebaarsZeldzame amfibieen verdwenen
Er zijn inmiddels meerdere gevallen bekend waar zeldzaamheden als kamsalamander, knoflookpad en boomkikker verdwenen nadat de zonnebaars een water had weten te koloniseren. Het uitzetten van deze dieren in de vrije natuur is dan ook absoluut niet verstandig. Daarbij is het van groot belang de verspreiding van de zonnebaars goed vast te leggen en te volgen, zodat er eventueel waar nodig actie kan worden ondernomen.

Verspreiding verder in beeld brengen
RAVON wil samen met andere natuurbeschermingsorganisaties en Waarneming.nl een goed beeld krijgen van de verspreiding van de zonnebaars én alle andere exotische dieren en planten in Nederland. We doen hierbij dan ook aan eenieder een oproep om waarnemingen van niet-inheemse vissen, amfibieën en reptielen te melden via: www.telmee.nl en waarneming.nl. Kijk voor meer informatie over de zonnebaars op de RAVON-site.

Tekst: Jeroen van Delft, RAVON
Foto: Arnold van Rijsewijk, RAVON