iepenpage klein

Bomen voor iepenpages

De Vlinderstichting
7-APR-2009 - De iepenpage is een uiterst zeldzame dagvlinder, waarvan alleen in de stad Heerlen een populatie bekend is. Deze is afhankelijk van slechts twee iepen. Deze week zijn er in de buurt van die bomen nieuwe iepen geplant.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op dinsdag 7 april 2009

De iepenpage is een uiterst zeldzame dagvlinder, waarvan alleen in de stad Heerlen een populatie bekend is. Deze is afhankelijk van slechts twee iepen. Deze week zijn er in de buurt van die bomen nieuwe iepen geplant.

In het dal van de Caumerbeek bij het Aambos, zijn vanaf 2004 jaarlijks iepenpages gezien in een tweetal, nu nog aanwezige oude iepen. In 2007 vonden medewerkers van De Vlinderstichting in de boomkronen twee eitjes van de vlinder, waardoor het zeker is dat de vlinders zich op deze plek ook echt voortplanten. Door de iepziekte is op veel plaatsen de iep sterk achteruit gegaan. Naast deze locatie in Heerlen zijn er geen plekken bekend waar de vlinder een populatie heeft. De iepenpage is een verborgen levende vlinder, die zich meestal bovenin de boomkruinen ophoudt. Alleen als er te weinig voedsel op de bladeren te vinden is (voornamelijk luizenmelk) komen de vlinders naar beneden om te drinken van nectarplanten. De iepenpage lijkt in Heerlen afhankelijk te zijn van twee iepen, midden in de stad. Mocht er iets met deze twee iepen gebeuren, dan kan dat het einde betekenen van het voorkomen van de vlinder in Nederland.

Daarom heeft de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, IKL op 6 april tien fladderiepen aangeplant. De bomen zijn geplant in de rand van het Aambos. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel van het leef- en voortplantingsgebied van deze soort. De aanplant van 10 grote fladderiepen is mogelijk met de steun van hypotheekverstrekker Obvion aan de stichting IKL. De gemeente Heerlen verdubbelt het door Obvion gedoneerde bedrag van € 5.000, waardoor dit najaar nog meer iepen geplant kunnen worden. Wethouder Smeets van Heerlen en leden van de directie van Obvion plantten gezamenlijk de eerste iep op nog geen 500 meter van de huidige vliegplaats.

Het gaat om forse iepen die al bloeien, zodat ze onmiddellijk geschikt zijn als voortplantingsboom voor deze zeldzame vlinder. De rupsen leven namelijk de eerste tijd in de bloemen van de iep en gaan later pas eten van de bladeren. De nu aangeplante fladderiepen hebben minder last van die iepziekte. Als de vlinder zich uitbreidt naar de nieuw aangeplante bomen is het risico minder groot dat de soort verdwijnt als er onverhoopt iets met de twee huidige waardbomen gebeurt. Vrijwilligers van De Vlinderstichting zullen goed in de gaten houden of de iepenpage deze nieuwe bomen weet te vinden en of ze ook daadwerkelijk gebruikt zullen worden als voortplantingsbomen. De locatie lijkt zeer geschikt en er is goede hoop dat de populatie zich in Heerlen zal kunnen uitbreiden.

Tekst en foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting