Edelherten in het Weerterbos VOOR EENMALIG GEBRUIK

Edelherten Weerterbos klaar voor bronst

ARK Rewilding Nederland
10-SEP-2010 - In het Weerterbos, één van de deelgebieden van het GrensPark Kempen~Broek, leeft sinds 2005 een groep edelherten. In de bronsttijd, die ligt tussen pakweg half september en half oktober, laten de herten zich hier uitstekend observeren. De edelherten hebben baat bij de aanéénschakeling van natuurgebieden zoals dat nu in Kempen~Broek gebeurt. Andere soorten, zoals de boomkikker en verschillende zonminnende insecten, profiteren ook van de beheersmaatregelen in het gebied.

Bericht uitgegeven door ARK op vrijdag 10 september 2010

In het Weerterbos, één van de deelgebieden van het GrensPark Kempen~Broek, leeft sinds 2005 een groep edelherten. In de bronsttijd, die ligt tussen pakweg half september en half oktober, laten de herten zich hier uitstekend observeren. De edelherten hebben baat bij de aanéénschakeling van natuurgebieden zoals dat nu in Kempen~Broek gebeurt. Andere soorten, zoals de boomkikker en verschillende zonminnende insecten, profiteren ook van de beheersmaatregelen in het gebied.

Edelherten in het Weerterbos (foto: Leo Linnartz)

Het 25.000 hectare grote GrensPark Kempen~Broek is een ideaal leefgebied voor grote grazers zoals edelherten en heckrunderen. De streek is relatief dun bevolkt en zeer heterogeen. Ontsnipperingsmaatregelen zoals de aanleg van een ecoduct over de A2, zullen de migratiemogelijkheden tussen Weerterbos en andere delen van het Kempen~Broek verbeteren.

Boomkikker (foto: ARK)Door de huidige ontwikkeling van één groot aaneengesloten natuurlandschap is het mogelijk om de natuurlijke waterhuishouding van het gebied grootschalig te herstellen. Dit leidt tot met de seizoenen meebewegende (grond)waterstanden en dus grote variatie van droge en natte plekken. Hiervan gaat de boomkikker, die in opmars is vanuit het zuiden, zeer zeker profiteren. Daarnaast ontstaan door de natuurlijke begrazing open gebieden met struweel en ruigten op de overgang naar natuurlijke bosranden welke van groot belang zijn voor zonminnende insecten, zoals de kleine ijsvogelvlinder, grote weerschijnvlinder en spiegeldikkopjes. Dezelfde overgang vind je langs de wandelpaden die ook functioneren als migratieroute. Alsof dit nog niet voldoende is, bezit Kempen~Broek ook een natuurlijke gradiënt van voedselarme naar voedselrijke gronden. Dit leidt natuurlijk tot een walhalla aan soorten waaronder riempjesmos, pluimstaartmos en verschillende soorten broekbos. Bovendien wordt de zwarte wouw regelmatig waargenomen.

ARK Natuurontwikkeling verzorgt samen met Stichting het Limburgs Landschap in de bronsttijd excursies naar de burlende edelherten. Opgave is mogelijk via info@limburgs-landschap.nl. Excursiedata zijn te vinden op www.ark.eu.

Tekst: Marjolein Sterk, ARK
Foto's: Leo Linnartz en ARK