Roepende poelkikker. Foto voor thumbnail

Groene kikkers onderscheiden

Stichting RAVON
20-JUL-2011 - Tot het einde van de zomer zijn groene kikkers nog goed te horen en zien, en nu ook makkelijker te onderscheiden dankzij de nieuwe herkenningskaart groene kikkers die recent is vrijgegeven door RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland).

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum] 

Tot het einde van de zomer zijn groene kikkers nog goed te horen en zien, en nu ook makkelijker te onderscheiden dankzij de nieuwe herkenningskaart groene kikkers die recent is vrijgegeven door RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland).

De naam groene kikker wordt gebruikt voor drie soorten: meerkikker, bastaardkikker en poelkikker. De poelkikker is vooral op de hogere zandgronden en in veenachtige gebieden te vinden, de meerkikker is een soort van laag Nederland die zich ook in poldersloten thuis voelt en de bastaardkikker, die in feite een mix (hybride) is van de twee eerder genoemde soorten, plant zich inmiddels succesvol in heel Nederland voort. Met behulp van de nieuwe zoekkaart is het mogelijk de soorten in het veld beter te onderscheiden.

Roepende poelkikkers (foto: Frank Spikmans)

Groene kikkers zijn echte waterkikkers: van de late lente tot de vroege herfst zijn ze in het water of aan de oever te vinden. De plaatsing van de ogen, boven op de kop en dicht bij elkaar, zijn een teken van aanpassing aan het leven aan het wateroppervlak. Met alleen de ogen boven de waterspiegel kunnen ze zo onopvallend hun omgeving bespieden. Anders dan de meeste andere amfibieën koesteren ze zich graag en lang in de zon, maar altijd vlak bij het water, zodat ze daarin bij naderend gevaar direct kunnen wegvluchten.

Foto: Bron: RAVON

Foto: Bron: RAVON

De drie soorten groene kikkers zijn ook op geluid van elkaar te onderscheiden. Beluister de verschillende geluiden op de RAVON website. Hier kunt u ook gratis de nieuwe herkenningskaart groene kikkers downloaden.

Geef uw waarnemingen door via www.telmee.nl of www.waarneming.nl
Leuke filmpjes over groene kikkers zijn te vinden op www.kikkercam.nl!

Tekst: Kris Joosten, RAVON
Foto: Frank Spikmans, RAVON