Perzik-krulziekte

Door droogte minder perzikbomen aangetast door Perzik-krulziekte

Nederlandse Mycologische Vereniging
18-MEI-2011 - Het lijkt erop dat de aantasting van perziken door de Perzik-krulziekte dit jaar op een laag pitje staat. Door de droge, zonnige maart heeft de schimmel weinig kans gehad de perzikbomen goed te infecteren. Dit is goed nieuws voor mensen die perziken proberen te kweken in hun achtertuin.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging op woensdag 18 mei 2011

Het lijkt erop dat de aantasting van perziken door de Perzik-krulziekte dit jaar op een laag pitje staat. Door de droge, zonnige maart heeft de schimmel weinig kans gehad de perzikbomen goed te infecteren. Dit is goed nieuws voor mensen die perziken proberen te kweken in hun achtertuin.

De Perzik-krulziekte (Taphrina deformans) is een schimmelziekte die alleen perzik-, nectarine- en amandelbomen aantast. De Perzik-krulziekte is gemakkelijk te herkennen aan de misvormde bladeren die de boom bij een aantasting draagt. Deze misvormde bladeren zijn vaak aan het uiteinde van de takken te vinden. Bij een zwaardere aantasting worden de jonge vruchten aangetast en vallen af, en kunnen gehele takken afsterven. Bij een herhaaldelijke zware aantasting kan de boom zelfs dood gaan. Aantasting ontstaat in het vroege voorjaar gedurende de periode dat de knoppen uitlopen en de boom bloeit.

Perzik-krulziekte (foto: Menno Boomsluiter)

De ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die behoort tot de zakjeszwammen. Perzik-krulziekte is een zogenaamde hogere schimmel die in dit geval in het blad leeft en geen vruchtlichaam vormt. De sporen worden gevormd in eenvoudige asci (zakjes) op het blad en niet in een schotelvormig vruchtlichaam waaraan vele vertegenwoordigers van de zakjeszwammen te herkennen zijn.

Mensen die een perzikboom bezitten, weten dat je vroeg in het voorjaar regelmatig met schimmelwerende middelen moet spuiten om verzekerd te zijn van vruchten aan het einde van de zomer. Proefondervindelijk is men er achter gekomen dat je weinig last zult hebben van deze ziekte als je begint met spuiten vanaf het moment dat de knoppen beginnen te werken tot aan het moment dat de kleine vruchten zichtbaar worden. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat je nog nauwkeuriger kan bepalen wanneer de schimmel actief is.

Perzik-krulziekte (foto: Menno Boomsluiter)Aangetoond is dat de sporen, die zich verspreiden vanaf de bladeren, overwinteren op de bast van de boom en daar actief worden bij een temperatuur rond de 10°C. Is de temperatuur echter 16 graden of hoger dan stopt de infectie en boven de 19 graden sterven ontkiemende sporen zelfs af. Gedurende de infectieperiode is regen voor de schimmel van levensbelang. Minimaal drie millimeter is noodzakelijk om enige infectie te krijgen, en normaal gesproken is minimaal twaalf millimeter regen nodig om de kiemende sporen effectief over de geheel uitlopende boom te verspreiden. Aansluitend is een vochtige periode van minimaal 24 uur nodig waarbij de boom niet langer dan vier uur weer droog is. Drie weken na een dergelijke periode wordt de infectie zichtbaar. Vooral het aantal van deze infectieperiodes en de lengte van elke periode is verantwoordelijk voor de mate van aantasting en de hoeveelheid vruchten die door aantasting voortijdig van de boom vallen.

Met andere woorden: hoe droger en warmer het vroege voorjaar, hoe meer perziken er aan het einde van de zomer te plukken zijn. Dankzij een uitzonderlijk droge maart met  een totale regenval van gemiddeld maar 13 millimeter  en veel zon, valt er vermoedelijk dus aan het einde van deze zomer wel wat te plukken. Ditmaal echter niet alleen dankzij de in het voorjaar vlijtig uitgevoerde chemische bespuitingen tegen Perzik-krulziekte.

Tekst en foto's: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging