Aardhommel

Aardhommel wint bijentelweekend

15-MEI-2012 - De aardhommel is de meest getelde bijensoort tijdens het eerste landelijke bijentelweekend. Dat werd zondag bekend gemaakt door het VARA radioprogramma Vroege Vogels. In totaal zijn er meer dan 1300 bijen geteld. De aardhommel werd in meer dan 200 tuinen gezien.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

De aardhommel is de meest getelde bijensoort tijdens het eerste landelijke bijentelweekend. Dat werd zondag bekend gemaakt door het VARA radioprogramma Vroege Vogels. In totaal zijn er meer dan 1300 bijen geteld. De aardhommel werd in meer dan 200 tuinen gezien.

Aardhommel (foto: Tim Faasen)De bijen top-5 wordt opvallend genoeg gedomineerd door hommels. Op de tweede plaats de boomhommel, gevolgd door de tuinhommel en de akkerhommel. Op de vijfde plek vinden we pas de honingbij. Vooraf werd verwacht dat het vosje en de rosse metselbij, hoger zouden eindigen dan nu, plek 6 en 7. De organisatoren KNNV, EIS-Nederland en de Bijenstichting zijn blij met de resultaten.

Het eerste landelijke bijentelweekend werd gehouden op 12 en 13 mei. Vele honderden deelnemers gaven hun waarnemingen uit eigen tuin, balkon of plantsoen door op de website www.jaarvandebij.nl.

Verspreidingskaart van alle bijenwaarnemingen tijdens bijentelweekend 12 en 13 mei 2012De resultaten geven volgens de organisatoren een goede indruk van de meest voorkomende bijen in de Nederlandse tuinen. ‘Het valt op dat de akkerhommel veel in de stad voorkomt. Op de landbouwgronden zijn door overbemesting nog maar weinig bloemen te vinden. De akkerhommel komt daardoor steeds minder voor op het platteland, maar dus nog wel in tuinen en stadsranden’, aldus bioloog Roy Kleukers van EIS-Nederland. Verder pleit hij ervoor om te onderzoeken of er meer bijen in de stad voorkomen dan op het platteland en in natuurgebieden.

2012 is uitgeroepen tot het Jaar van de Bij. Het doel is om de aandacht te vestigen op de ernst van de wereldwijde achteruitgang van het insect. Kleukers: ‘Bijen zijn zeer nuttige dieren omdat ze bloemen bestuiven. Ze spelen een belangrijke rol in de natuur en zorgen voor bevruchting van onze groenten- en fruitgewassen en zijn daarmee van groot belang voor de mens. Minder bijen betekent een lege fruitschaal en een lege koelkast. Maar het gaat niet goed met de bijen. Door een combinatie van verschraling van het Nederlandse landschap, eenzijdig voedselaanbod, minder nestgelegenheid, gebruik van bestrijdingsmiddelen en ziekteverwekkers wordt onherstelbare schade aangericht aan de bijenstand.’

Bron: VARA Vroege Vogels
Foto: Tim Faasen