Kleine vuurvlinder komt los

De Vlinderstichting
19-APR-2012 - De kleine vuurvlinder is de afgelopen dagen goed gaan vliegen. Vooral in de kuststrook, maar ook in het binnenland zijn er regelmatig waarnemingen van deze feloranje vlinder doorgegeven. De komende weken zullen de aantallen nog fors toenemen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

De kleine vuurvlinder is de afgelopen dagen goed gaan vliegen. Vooral in de kuststrook, maar ook in het binnenland zijn er regelmatig waarnemingen van deze feloranje vlinder doorgegeven. De komende weken zullen de aantallen nog fors toenemen.

De oranje berkenspanner: vliegend lijkt hij op de kleine vuurvlinder, zittend niet (foto: Hetty Soetekouw)Al vanaf begin maart komen op Telmee en waarneming.nl de eerste meldingen van kleine vuurvlinders binnen, maar dit zijn vrijwel zeker vergissingen. Nooit is er een foto bij en als wordt nagevraagd blijkt dat men het vlindertje alleen heeft zien vliegen. “Ik weet het zeker, het kon geen andere dagvlinder zijn” is een vaak gehoord commentaar daarbij. Maar men vergeet dat er ook nachtvlinders zijn die overdag vliegen en de oranje berkenspanner is er zo een. In de vlucht lijkt hij best wel wat op de kleine vuurvlinder. Maar terwijl die berkenspanner vrijwel continu vliegt is de kleine vuurvlinder juist een soort die vaak gaat zitten op plekken met nectarplanten en dan dus ook goed is te fotograferen. Terwijl het aantal meldingen van de oranje berkenspanner momenteel al flink afneemt, verschijnen nu de kleine vuurvlinders. Vanaf 6 april komen de eerste meldingen met foto’s binnen en de afgelopen dagen wordt de vlinder zelfs al op veel plaatsen gezien.

Kleine vuurvlinder: vaak zittend te zien op bloemrijke plaatsen (foto: Kars Veling)De kleine vuurvlinder is, zoals gezegd, een soort van bloemrijke situaties. Graslanden met veel bloemen en wegbermen zijn het leefgebied. In de zomer en nazomer wordt de soort ook op heidevelden vaak gemeld. De waardplanten, dat zijn de planten waarop de rupsen zijn gespecialiseerd, zijn veldzuring en schapenzuring. De soort kan zich alleen voortplanten als een van deze plantensoorten in voldoende mate aanwezig is. Vliegend is hij niet makkelijk te herkennen, maar zodra hij gaat zitten gaan de vleugels open en zie je de warm oranje bovenvleugel met zwarte stippen. De onderzijde is bruin met hele kleine zwarte puntjes erop. Sommige vlinders hebben prachtige blauwe vlekjes op de achtervleugel. De kleine vuurvlinder heeft de laatste jaren steeds drie generaties per jaar. De eerste vliegt in april en mei, de tweede in juli en de derde en laatste generatie vuurvlinders kun je vanaf eind augustus verwachten.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Hetty Soetekouw; Kars Veling