Nieuw lieveheersbeestje gevonden

EIS Kenniscentrum Insecten
8-JUN-2014 - Recent is het onbestippelde lieveheersbeestje voor het eerst in Nederland aangetroffen. De ontdekker maakte foto’s in Overijssel en zag naderhand dat op de foto’s dit nieuwe lieveheersbeestje stond. Het aantal in Nederland gevonden lieveheersbeestjes komt daarmee op 68. Komend najaar wordt onderzocht of de soort op meer plekken voorkomt.

Bericht uitgegeven door EIS-Nederland [land] op [publicatiedatum]

Recent is het onbestippelde lieveheersbeestje voor het eerst in Nederland aangetroffen. De ontdekker maakte foto’s in Overijssel en zag naderhand dat op de foto’s dit nieuwe lieveheersbeestje stond. Het aantal in Nederland gevonden lieveheersbeestjes komt daarmee op 68. Komend najaar wordt onderzocht of de soort op meer plekken voorkomt.

Het nieuwe lieveheersbeestje werd in april voor het eerst aangetroffen en moest vervolgens eerst op naam worden gebracht. Het is gelukkig vrij makkelijk herkenbaar aan zijn roodbruine, licht behaarde dekschilden waarbij de zwarte kop duidelijk afsteekt. Het is een soort van vochtige graslanden die langs sloten en beken voorkomt.

Onbestippeld lieveheersbeestje (foto: Henk Soepenberg)

Het herkennen van de verschillende soorten lieveheersbeestjes is over het algemeen verrassend lastig. Sommige soorten, zoals het bekende zevenstippelig lieveheersbeestje, zijn goed te herkennen. Bij andere soorten is de kleur en het patroon op het lijf erg variabel en sommige soorten zijn zelfs voor experts lastig te herkennen.

Lieveheersbeestjes zijn vooral bekend als bladluisbestrijders en worden daarom door tuinliefhebbers erg gewaardeerd. Het onbestippelde lieveheersbeestje is echter één van de weinig soorten die niet van bladluizen leeft maar van planten en ze worden vooral op grassen aangetroffen. De soort is in Europa wijd verspreid maar in de aan Nederland grenzende gebieden vrij schaars. De vondst van meerdere individuen in Overijssel laat zien dat daar een populatie voorkomt en mogelijk komt ze op meer locaties in Nederland voor. Het biotoop waarin ze voorkomt is niet zeldzaam en er zijn geen redenen om aan te nemen dat ze in Nederland bedreigd is.

Tekst: Vincent Kalkman, EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Foto: Henk Soepenberg