Addervrouw

Uniek adderonderzoek op het Hijkerveld

Stichting RAVON
26-NOV-2015 - In verschillende gebieden in Nederland doen vrijwilligers van de Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN) onderzoek naar de adder. Eén van deze gebieden is het Hijkerveld in Drenthe waar vrijwilligers al sinds 1999 een adderpopulatie onderzoeken. Dit onderzoek is uniek door het hoge aantal adders dat zij registreren; in de periode tot en met 2011 meer dan 6.500!

Sinds 1999 vangen vrijwilligers ieder jaar alle waargenomen adders om van de kopschilden een foto te maken, want met dergelijke foto’s is individuele herkenning mogelijk. Daarnaast worden gegevens genoteerd zoals de GPS-coördinaten, geslacht en lichaamslengte. In het tijdschrift RAVON 59, dat volgende week verschijnt worden de resultaten van meer dan 12 jaar adderonderzoek gepresenteerd. Dit artikel is nu al te downloaden, klik hier (pdf; 0,8MB).

Het Hijkerveld te Drenthe

Migratie

Addervrouw

Op basis van hervangsten weten we nu meer over de (seizoens)migratie van de adders in het terrein. Zo hebben 19 adders meer dan één kilometer afgelegd en is de maximaal vastgestelde afstand meer dan 2,6 kilometer! Het overgrote deel van de adders legt echter maximaal 300 tot 400 meter af. Uit het onderzoek blijkt ook dat er honderden meters tussen winter- en zomerhabitat kunnen liggen en dat het zomerhabitat uit een compleet andere vegetatie dan de klassieke heide- en pijpenstrovegetaties kan bestaan.

Het onderzoek is na 2011 gecontinueerd en ondertussen zijn er al meer dan 11.000 adders geregistreerd. Deze nieuwe gegevens worden nu uitgewerkt, waarbij de aandacht in het bijzonder zal uitgaan naar (seizoens)migratie. Het onderzoek is mogelijk dankzij de medewerking van Stichting Het Drentse Landschap, terreinbeheerder van het Hijkerveld, en de vrijwilligers die hieraan meewerken, waarbij we in het bijzonder Dick van Dorp willen noemen.

Migratie van en naar duidelijk afgescheiden zomerhabitat

Werkgroep Adderonderzoek Nederland

De Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN) coördineert het populatieonderzoek, om hiermee inzicht te krijgen in de ecologie van de adder en het gebruik van zijn leefgebieden. Hiermee kan het beheer worden afgestemd op het gebiedsgebruik van de adder. Op deze manier speelt de WAN een belangrijke rol bij de bescherming van deze mooie diersoort.

Kijk voor meer informatie op www.ravon.nl/2015jaarvandeadder

Tekst: Rolf van Leeningen & Kris Joosten, RAVON
Foto’s: Dick van Dorp; Rolf van Leeningen