Moeraspaddenstoelen beter gevolgd

Nederlandse Mycologische Vereniging
13-JUL-2016 - Dit jaar start het moerassoorten-project van het meetnet. Veel moeraspaddenstoelen verschijnen vroeg in het jaar en de eerste excursies gaan deze zomer van start. Onder moeraspaddenstoelen worden de paddenstoelen verstaan die voorkomen in (hoog)venen, moerassen en oevers. Het gaat slecht met de moeraspaddenstoelen in Nederland door uiteenlopende oorzaken. 86% kwam op de Rode Lijst terecht.

Doel van het onderzoek is het volgen van de Rode Lijst status van 7 soorten die zijn geselecteerd voor de habitatrichtlijn en die voorkomen in moerassen en venen. Dit gebeurt mede in verband met de beoordeling van de staat van onderhoud van habitattypen, zowel binnen als buiten Natura2000-gebied. Hiervoor moet elke zes jaar worden gerapporteerd aan de Europese Unie.

Lisdoddefranjehoed  als bijvangst

Geselecteerde moerassoorten

Zeven soorten zijn aangewezen als typisch voor moerassen en venen. Dit zijn de Moerashoningzwam (Armillaria ectypa, RL Bedreigd), het Kaal veenmosklokje (Galerina tibiicystis, RL Bedreigd), het Veenmosvuurzwammetje (Hygrocybe coccineacrenata, RL Kwetsbaar), het Broos vuurzwammetje (Hygrocybe helobia, RL Bedreigd), de Witte berkenboleet (Leccinum niveum, RL Kwetsbaar), de Veenmosbundelzwam (Pholiota heningsii, RL Ernstig bedreigd) en de Veenmosgrauwkop (Lyophyllum palustre, RL Kwetsbaar). Niet alle genoemde soorten zijn in het veld te herkennen. Soms zal microscopisch onderzoek plaats moeten vinden. Ook komen genoemde soorten niet vanzelfsprekend voor in hetzelfde terrein.

Zeldzame Rietmycena's

Veenmosrietlanden, hoogvenen en hoogveenbossen

De geslecteerde soorten van het moerassoorten-project komen niet alleen voor in veenmosrietlanden, maar ook in hoogvenen en hoogveenbossen. Het veenmosrietland kent typische soorten als de Moerashoningzwam, het Kaal veenmosklokje, het Veenmosvuurzwammetje, het Broos vuurzwammetje, de Veenmosbundelzwam en de Veenmosgrauwkop. In hoogvenen zijn het Kaal veenmosklokje, het Veenmosvuurzwammetje en de Veenmosgrauwkop te verwachten. Een typische soort van hoogveenbossen is de Witte berkenboleet. Ook de zogenaamde bijvangst, soorten die niet werden geselecteerd voor de habitatrichtlijn, zijn zeer welkom en kunnen worden doorgegeven. Er moet echter rekening worden gehouden dat de terreinen waarin de geselecteerde moerassoorten voorkomen, niet altijd goed toegankelijk zijn. Vaak zijn het beschermde en niet voor iedereen toegankelijke natuurgebieden. Er zal meestal een vergunning moeten worden aangevraagd. De coördinatoren kunnen u helpen met het aanvragen daarvan. Houd er rekening mee dat dit vaak lang van tevoren moet gebeuren.

Voor extra informatie , ga naar website "nem-paddestoelenkartering" van de Nederlandse Mycologische Vereniging.

Tekst: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's: Piet Brouwer