Kwabaal

Nieuw: 'De vissen van Overijssel'

Stichting RAVON
17-NOV-2016 - Overijssel heeft vissen veel te bieden. Van de kleine bronbeken in het oosten tot aan de Overijsselse Delta in het noordwesten; bijna alle soorten van het Nederlandse zoete water komen er voor. Het boek De vissen van Overijssel beschrijft deze 62 soorten en gaat daarnaast in op andere onderwerpen rond het thema vis. Op 17 november wordt het boek gepresenteerd aan bestuurders en belangstellenden.

Intensieve samenwerking

Het boek ‘De vissen van Overijssel’ is het resultaat van een driejarig project van Stichting RAVON en Sportvisserij Oost-Nederland, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta. Dankzij een goede samenwerking met de vele vrijwilligers is bestaande kennis over de Overijsselse vissoorten uitgebreid met aanvullende informatie en gebundeld in dit naslagwerk. Een geweldige prestatie.

Vrijwilligers verzamelen data voor de visatlas Overijssel

Naslagwerk over alle vissen in Overijssel

De vissen van OverijsselMet de grote diversiteit aan watertypen biedt Overijssel interessant leefgebied voor vissen. Van 62 vissoorten zijn de kenmerken, de ecologie en een actueel overzicht van de verspreiding beschreven. Afzonderlijke hoofdstukken gaan in op de indeling van Nederlandse zoetwatervissen, de watertypen in Overijssel, de sport- en beroepsvisserij en het voor vissen relevante beleid en beheer. Alle onderwerpen worden ondersteund met foto’s, kaarten, figuren en tabellen. Met het verschijnen van dit boek wordt een bijdrage geleverd aan de kennis over vissen in Overijssel.

Bolwerk van kwabaal

Eén van de vissoorten die wordt beschreven is de kwabaal. Van deze zeer zeldzame vissoort uit de kabeljauwfamilie leeft Nederlands grootste populatie in Overijssel. De kwabaal is in de tweede helft van de 20e eeuw sterk achteruit gegaan en heeft nu de status ‘ernstig bedreigd’ op de Rode Lijst. De soort verdient daarom bijzondere aandacht in Overijssel om de populatie in stand te houden en te versterken.

Dit boek vormt hét naslagwerk voor iedere natuurliefhebber, sportvisser, beleidsmaker en beheerder met interesse in voor het onderwaterleven in deze provincie. Het boek is vanaf 17 november verkrijgbaar via de webwinkel van Stichting RAVON.

Tekst: Martijn Schiphouwer, RAVON & Willem Bakker, Sportvisserij Oost-Nederland
Foto's: Jelger Herder (leadfoto: kwabaal); Mark Hoksberg, Ecogroen; RAVON