Gewone padden

Vrijwilligers zetten ruim vier en een halve ton aan amfibieën over

Stichting RAVON
25-JAN-2017 - Honderden vrijwilligers hebben naar schatting ruim 4.700 kilo aan padden, kikkers en salamanders overgezet in het voorjaar van 2016. De vrijwilligers, verenigd in paddenwerkgroepen, hebben met name eind maart en begin april bergen amfibieën veilig naar de overkant geholpen. Naar schatting zijn in totaal ruim 235.000 amfibieën overgezet. Dat aantal is vergelijkbaar met dat uit 2015.

De jaarlijkse amfibieëntrek is voor veel salamanders, kikkers en padden bepaald niet zonder gevaar. Ons landschap is intensief doorsneden door wegen. Vaak moeten amfibieën wegen oversteken om van hun overwinteringsplaatsen, bijvoorbeeld bosrijke gebieden, naar hun voortplantingswater te trekken. De piek van de paddentrek ligt net na de schemering en valt ongelukkig samen met het spitsuur in het verkeer. Jaarlijks vallen er honderdduizenden verkeersslachtoffers onder de padden, kikkers en salamanders. Honderden vrijwilligers zijn daarom actief om zoveel mogelijk dieren veilig de weg over te helpen.

Paddentrek 2016

Aantal overgezette amfibieën per traject in 2016

Door de zachte winter begon de amfibieëntrek in 2016 reeds met een kleine opleving rond eind februari. Daarna viel de kou weer in en kwam pas eind maart de trek weer goed op gang. De topdagen vielen op 26 maart, 2 april en 3 april met meer dan 10.000 overgezette amfibieën per dag. Deze pieken worden ingegeven door een combinatie van hogere temperaturen (op 26 maart werd 15 graden gemeten in de Bilt en op 3 april zelfs meer dan 20 graden) en regen. De meeste amfibieën zijn dit jaar overgezet door de paddenwerkgroep van de Dierenbescherming, afdeling Haaglanden. Deze werkgroep zette, verdeeld over 11 trajecten, 10.370 amfibieën over. Paddenwerkgroep Amerongen, met 2 trajecten, stond dit jaar tweede met 8.701 amfibieën, gevolgd door Amfibieënwerkgroep Deventer, met 8 trajecten en 7.053 overgezette amfibieën.

Padden.nu

De gegevens zijn verzameld via de website Padden.nu. Op deze website worden de aantallen doorgegeven (en actueel weergegeven in grafieken), staat een overzicht van paddenwerkgroepen (met ieder een eigen pagina) en is informatie te vinden over de paddentrek. Van de naar schatting 125 paddenwerkgroepen die in Nederland actief zijn, hebben zich inmiddels 93 aangesloten bij Padden.nu. Per paddenwerkgroep werden in 2016 gemiddeld 1.874 amfibieën overgezet. Op basis van deze gegevens kunnen we een schatting maken van het totale aantal amfibieën dat alle 125 werkgroepen die in ons land actief zijn, samen overzetten: in totaal hielpen vrijwilligers maar liefst 235.000 amfibieën veilig naar de overkant van de weg! Uitgaande van een gemiddelde gewicht van zo’n twintig gram per dier komt dat op een totaal geschat gewicht van 4.700 kilo oftewel ruim vier en een halve ton!

Naast padden zijn er ook 13.862 bruine kikkers overgezet in 2016

Meer dan padden

De resultaten van de paddentrek 2016 zijn nu beschikbaar (pdf; 2,4 MB) Naast de gewone padden worden ook grote aantallen van andere amfibiesoorten overgezet. Op de tweede en derde plaats stonden in 2016, net als in voorgaande jaren, de bruine kikker en de kleine watersalamander. Daarnaast zijn groene kikkers, rugstreeppadden, kamsalamanders, heikikkers, Alpenwatersalamanders, vinpootsalamanders, boomkikkers en zelfs enkele exotische springkikkers overgezet.

Uitgebreide resultaten van de paddentrek van 2016 zijn te lezen in het rapport 'Padden.nu 2016. Bijna 250.000 amfibieën veilig overgezet' (pdf; 2,4 MB). Meer informatie en het rapport zijn ook te vinden op Padden.nu.

 

 

 

Tekst: Jelger Herder & Rolf van Leeningen, RAVON
Foto’s: Jelger Herder, RAVON en Digital Nature (leadfoto: gewone padden)