Boerennatuur

Zeldzame soorten in boerennatuur

Stichting RAVON
1-MRT-2017 - Wie aan het boerenland denkt, denkt wellicht niet direct aan zeldzame soorten als boomkikker, knoflookpad en grote modderkruiper. Toch kwamen deze soorten vroeger veelvuldig voor in het kleinschalige agrarische landschap. Intensivering van de landbouw heeft deze soorten geen goed gedaan. Maar hoe gaat het nu met deze soorten?

Bijzondere waarnemingen

In 2016 is door het hele land volop geïnventariseerd in het agrarische gebied, door zowel vrijwilligers als professionele krachten. Op meerdere locaties zijn daarbij knoflookpadden en boomkikkers waargenomen. Dat geldt ook voor de lastig te vangen grote modderkruiper, die zelfs op nieuwe locaties is gevangen. Ook meer algemene soorten van het agrarisch gebied, zoals kleine modderkruiper en bittervoorn zijn veelvuldig gevangen. Een andere bijzondere waarneming bestond uit enkele graskarpers. De eerste resultaten zijn dus veelbelovend maar meer onderzoek in 2017 is nodig.

Met schepnetten inventariseren vrijwilligers de boerensloten

Onderzoek in agrarisch gebied gaat door; doe mee!

Voor het aanstaande veldseizoen zijn er nog volop mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan dit waardevolle onderzoek. Heb je interesse om mee te helpen? Kijk voor meer informatie op de projectwebsite van RAVON en laat het weten!

Tekst: Rémon ter Harmsel & Thijs Schippers, RAVON
Foto’s: Jelger Herder, Digital Nature