Bufo bufo. Gewone Pad

Moord en doodslag aan de waterkant

Stichting RAVON
22-MRT-2017 - De jaarlijkse amfibieëntrek en de voortplanting van gewone pad, bruine kikker en heikikker bereikt in de tweede helft van maart de jaarlijkse piek. De afgelopen weken zijn er relatief veel meldingen binnengekomen van dode dieren, met name padden, die massaal dood op oevers gevonden worden. Boosdoener is ditmaal eens niet het autoverkeer, maar de bruine rat.

Gewone pad die gedood is door een bruine rat

Predatie van amfibieën door ratten is goed herkenbaar: de bruine rat scheurt kikkers, salamanders en padden aan de buikzijde open met een scherpe snede. Bij de kikkers vreten de ratten deels het spierweefsel weg in de achterpoten en een deel van de ingewanden. Padden worden opengescheurd maar er wordt nauwelijks iets van gegeten: de padden bevatten een huidgif en zijn een onsmakelijke hap voor de ratten. Die gaan liever op zoek gaan naar de gespierde kikkerpoten van bruine en groene kikkers. Het lijkt erop dat de padden vooral uit een soort reflex gedood worden, waarna ze opengescheurd achtergelaten worden op de oever van het voortplantingswater. Op de oevers kunnen dan meerdere padden per strekkende meter gevonden worden, soms ook met twee of drie dieren bij elkaar.

Gewone padden gedood door bruine ratDergelijke massaslachtingen zijn overigens ook bekend van bunzingen. Bij predatie door een bunzing worden de dieren echter in de nek gebeten, waardoor ze verlamd raken en als levende voedselvoorraad in grote groepen bij elkaar te vinden zijn. Het vraatpatroon van ratten is duidelijk anders.

 

Meer informatie over de paddentrek op Padden.nu.

 

Tekst: Raymond Creemers, RAVON
Foto's: Ab H Baas, Saxifraga; Jelger Herder