Culex pipiens, Huissteekmug

Heeft u muggenoverlast met Pasen?

Muggenradar, Wageningen University
17-APR-2017 - Ondanks dat het pas half april is, blijken steekmuggen dit jaar al bij aardig wat mensen in Nederland en België overlast te veroorzaken. Mogelijk dat het zeer warme weer in maart de muggen geactiveerd heeft. Het gaat in de meeste gevallen waarschijnlijk om de huissteekmug. We zijn benieuwd in welke mate steekmuggen overlast veroorzaken nu het beduidend kouder is. Meldt u het op Muggenradar.nl?

Dit jaar is er via Muggenradar.nl al zo’n 250 keer aangegeven hoeveel muggenoverlast iemand ervaart. Bij 12 procent van de meldingen was er sprake van heel veel overlast en 31 procent gaf aan veel overlast te hebben (zie onderstaande figuur). Veruit de meeste mensen gaven door dat ze 2 tot 5 steekmuggen zagen. De overlast wordt vooral in de avond en in de nacht ervaren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 32 procent van de (heel) veel overlast meldingen betrekking hadden op de slaapkamer. In 27 procent van de gevallen werd de overlast in de woonkamer ervaren en bij 15 procent in de keuken. De meeste meldingen werden in de week van 6 maart gedaan. Dit had vooral te maken met media-aandacht voor Muggenradar in België.

De mate van muggenoverlast gemeld via Muggenradar.nl van 1 januari tot en met 15 april 2017

Molestus huissteekmug

De steekmuggen die rond deze tijd overlast veroorzaken, zijn zeer waarschijnlijk huissteekmuggen en dan met name het biotype molestus. De huissteekmug bestaat uit twee verschillende tweelingzusjes, de zogenaamde biotypen molestus en pipiens, die er precies hetzelfde uitzien maar ander gedrag vertonen. Het molestus biotype gaat in tegenstelling tot het pipiens biotype niet in winterrust. De molestus houdt vooral van zoogdieren terwijl de pipiens het voorzien heeft op vogelbloed. Beide biotypen zijn alleen met DNA-analyse van elkaar te onderscheiden. In voorgaande jaren hebben we vanuit Muggenradar gevraagd om steekmuggen op te sturen (dit kan nu niet) en aan te geven hoeveel overlast men ervaart. Uit dit onderzoek bleek dat de overlast in veruit de meeste gevallen door het biotype molestus veroorzaakt werd.

Ook nu meldingen welkom

Muggenactiviteitsverwachting voor maandag 17 april 2017 gemaakt op 16 april 2017We hebben net de op één na warmste maartmaand in ruim drie eeuwen gehad en op 9 april liep de maximumtemperatuur op tot boven de 20 graden Celsius. De hoge temperatuur zorgde voor een versnelde ontwikkeling in de natuur en activeerde ook de muggen. Nu is het echter een stuk koeler. De Muggenactiviteitsverwachting voor de komende dagen staat momenteel heel laag. Het is daarom interessant om te kijken in welke mate steekmuggen bij de lagere temperaturen nog overlast veroorzaken. We nodigen u uit om uw waarneming door te geven via Muggenradar.nl met uw Nature Today account of anoniem. Ook als u geen overlast ervaart is dat interessante informatie. Een uitleg van hoe u waarnemingen door kunt geven vindt u hier.

Wereldwijd citizen science netwerk

Sander Koenraadt en Arnold van Vliet van Muggenradar.nl zijn begin april bij een internationale workshop van het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) in Genève geweest om te bespreken hoe we een wereldwijd citizen science netwerk op kunnen zetten om steekmuggen te monitoren en problemen met ziektes en overlast te verminderen of zelfs te voorkómen. Er wordt met veel interesse gekeken naar de ervaringen die we met Muggenradar hebben opgedaan. Naast Muggenradar zijn er de afgelopen paar jaar in Europa enkele andere muggennetwerken opgezet waarbij burgers worden betrokken in het onderzoek. In Spanje en Italië bijvoorbeeld richten ze zich vooral op de tijgermug. Samen met partners uit de gehele wereld gaan we proberen om de gegevens die in de bestaande netwerken verzameld worden op een plek online bij elkaar te brengen.

Tekst: Arnold van Vliet en Wichertje Bron, De Natuurkalender, Wageningen University & Research; Sander Koenraadt en Chantal Vogels, Wageningen University & Research
Foto: Hans Smid, BugsinthePicture.com