Mogelijk schadelijke spoorcicade voor maïs vestigt zich

EIS Kenniscentrum Insecten
7-AUG-2017 - De spoorcicade Laodelphax striatellus stond te boek als een incidentele migrant uit het zuiden van Europa. In 2016 is echter een populatie in Noord-Brabant ontdekt. Mogelijk is dit slecht nieuws voor agrariërs, aangezien de soort virussen kan overbrengen op maïs.

De spoorcicade Laodelphax striatellus was tot voor kort uit Nederland alleen bekend van enkele langvleugelige exemplaren. Hij werd daarom beschouw als een zeldzame migrant uit het zuiden zonder permanente populaties in ons land. In 2016 werd echter in Oosterhout (Noord-Brabant) een populatie ontdekt met zowel larven als kort- en langvleugelige adulten. Mogelijk zat deze populatie hier al enkele jaren.

Vrouwtje van Laodelphax striatellus

Mannetje van Laodelphax striatellus

Laodelphax striatellus is een soort die niet kieskeurig is en op een hele reeks van grassoorten voorkomt, inclusief een aantal graangewassen. In ons land is deze soort gevonden op handjesgras, een van oorsprong tropisch gras, dat meer dan een eeuw geleden in ons land geïntroduceerd is. De habitatpreferentie van Laodelphax en handjesgras komt goed overeen met hun voorkeur voor zonnige plekken op zandgrond.

Vindplaats in Oosterhout

Plaagdier

In veel tropische landen is Laodelphax een belangrijke plaag van onder andere rijst. Schade ontstaat door het zuigen aan planten, maar ook door de overdracht van virussen op onder andere haver, maïs, rijst en tarwe. In Europa is alleen de overdracht van maize rough dwarf virus (MRDV) van economisch belang. Dit virus kan grote schade aanrichten in maïsvelden in Zuid-Zwitserland, Griekenland en Noordoost-Spanje.

Gelet op het economische belang van maïs in ons land en de mogelijkheid dat Laodelphax zich definitief in ons land vestigt, zou het aan te bevelen zijn om eventuele verdere uitbreiding van deze spoorcicade in ons land te volgen. Daarnaast zou het zinvol kunnen zijn Nederlandse exemplaren te testen op de aanwezigheid van het MRDV-virus.

Tekst: Kees den Bieman, EIS Kenniscentrum Insecten (werkgroep cicaden)
Foto’s: Theodoor Heijerman; Kees den Bieman