Kraamwebspin

Uitslag spinnentelling 2018

EIS Kenniscentrum Insecten
16-SEP-2018 - Vorig weekend vond de nationale huis- en tuinspinnentelling weer plaats. Ook dit jaar was de kruisspin overduidelijk de winnaar, al voor de zesde keer op rij. Ook hebben de grote trilspin en de gewone huispin het goed gedaan, deze kwamen dit jaar op plek twee en drie.

Afgelopen weekend, 8 en 9 september, mocht iedereen weer zoeken naar spinnen in eigen huis en tuin en met behulp van de spinnenzoekkaart (pdf; 4,0 MB) de soorten tellen en op naam brengen, en de resultaten doorgeven op Tuintelling.nl. Dit jaar deden er 187 tellers mee; helaas een stuk minder dan vorig jaar. In 2017 was er veel media-aandacht geweest voor de telling, waardoor toen waarschijnlijk meer mensen meededen.

Top 10 van getelde spinnen, gerangschikt naar aantal adressen

De top

Ook dit jaar heeft de kruisspin weer gewonnen; er werden in totaal 1493 exemplaren in 182 tuinen geteld. De grote trilspin werd ook op heel veel adressen gevonden. Deze spin werd in 123 huizen geteld, alleen niet in zulke grote aantallen als de kruisspin. De nummer drie is dit jaar de gewone huisspin, die met 162 exemplaren in 81 tuinen werd gevonden. Als we kijken naar het aantal getelde individuen is nummer 5, de herfsthangmatspin, de derde meest getelde spin.

Koffieboonspin

De spin van het jaar, de koffieboonspin, staat dit jaar op nummer veertien, een stuk hoger dan vorig jaar (nummer 20). Dit komt waarschijnlijk doordat er nu meer aandacht voor de spin was en mensen speciaal op zoek gingen naar de algemene, maar verborgen levende soort. De koffieboonspin is niet in alle provincies gevonden. Aanvullende waarnemingen van deze soort blijven welkom!

Waarnemingen koffieboonspinKoffieboonspin

Tellers

Uit de ingestuurde meldingen valt op te maken dat een aantal waarnemers zich niet tot de zoekkaart heeft beperkt, maar ook andere soorten heeft herkend en gemeld. Dat zijn ongetwijfeld mensen die al langer naar spinnen kijken. In totaal zijn 52 soorten doorgegeven. Dit jaar was het gemiddelde aantal spinnen ongeveer 22 per teller. In 2017 en 2016 was dit getal 30 en in 2015 zelfs 40. Mogelijk dat door het droge weer meer spinnen zijn doodgegaan in de zomer, of dat ze een tijd in rust zijn gegaan en nu minder groot zijn en dus minder snel opvallen door tellers. Pas na vele jaren tellen kunnen dit soort effecten op spinnen geanalyseerd worden.

De opvallende, nomadische wespspin is minder in tuinen waargenomen dan in vorige jaren

Via de Jaarrond Tuintelling kan iedereen helpen om tuinsoorten in kaart te brengen. Het is een leuke en nuttige manier om de veelzijdigheid van de natuur te onderzoeken. We hopen dat de tellingen op lange termijn inzicht geven in de veranderingen van onze spinnenfauna.

Tekst: Nicolai Albrecht, Peter van Helsdingen, Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum Insecten
Foto’s: Jinze Noordijk (leadfoto: kraamwebspin); Jan van Duinen