Wolf

Gelderland stelt leefgebied Veluwse wolven vast

Provincie Gelderland
30-MRT-2019 - Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het leefgebied van wolven op de Noord- en Midden-Veluwe vastgesteld. Binnen het aangewezen gebied kunnen dierhouders zich voorbereiden op het beschermen van hun dieren. LTO-schapenhouderij en het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders ondernemen actie om de gesprekken op gang te brengen. De provincie Gelderland ondersteunt dat.

De provincie volgt hiermee de aanpak die vastgelegd is in het Wolvenplan van de gezamenlijke provincies (pdf: 1,6 MB). Wanneer een territoriale wolf zich in Nederland gevestigd heeft, is het vaststellen van het leefgebied een belangrijke stap om vervolgens in gesprek te gaan met gemeenten, terreineigenaren en schapenhouders in het gebied. Gedeputeerde Peter Drenth: ‘‘Het besluit geeft duidelijkheid voor de mensen in het gebied. We willen bijdragen aan preventieve maatregelen als dat nodig is. Maar dan is het wel belangrijk dat alle partijen meedoen en er een gezamenlijk plan komt.” Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben al eerder toegezegd dat de komende drie jaar alle schade door wolven wordt vergoed. Dat geldt voor hobbydierhouders en professionele dierhouders.

Kaart leefgebied wolf, 26 maart 2019

Noord- en Midden-Veluwe

De provincie heeft ervoor gekozen om de leefgebieden van de wolvin op de Noord-Veluwe en de wolvin op de Midden-Veluwe tegelijk vast te stellen. Tussen de eerste waarneming van beide wolven zit ongeveer een maand verschil. Er zijn voldoende aanwijzingen om ervan uit te gaan dat ook de tweede wolf na zes maanden nog steeds op de Veluwe rondloopt en dat er sprake is van vestiging. De bevestiging door DNA-onderzoek komt waarschijnlijk in mei. De grenzen van het leefgebied zijn vastgesteld op basis van een advies van Wageningen Environmental Research. Daarbij zijn ervaringen met wolven in buurland Duitsland gebruikt. Ook keken de onderzoekers naar het gedrag van wolven, zoals de gemiddelde afstand die een wolf op zoek naar voedsel aflegt, en hielden zij rekening met de specifieke situatie op de Veluwe, zoals bestaande rasters en snelwegen.

Gebiedscommissie

Voor het vervolg willen Gedeputeerde Staten van Gelderland straks een gebiedscommissie instellen. De eerste verkennende gesprekken zijn al begonnen en moeten uiteindelijk leiden tot een plan dat dieren in het leefgebied beschermt. Daarover zullen Provinciale Staten een besluit nemen.

Meer informatie

Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland
Foto: Vaclav Sebek
Kaart: Provincie Gelderland