Wolf

Wolvenpoep gevonden? Lekker laten liggen!

Wolven in Nederland, Zoogdiervereniging
4-APR-2019 - Wolven zijn terug op de Veluwe. Veel mensen zijn hier enthousiast over en helpen ons met het doorgeven van (mogelijke) meldingen van wolven en sporen van wolven. Helaas worden vaak, onder de beste bedoelingen, wolvendrollen mee naar huis genomen. Het Wolvenmeldpunt roept iedereen op een mogelijke wolvendrol wél te melden, maar vooral te laten liggen.

Sinds de tweede helft van 2018 zijn twee wolvinnen aanwezig op de Veluwe. Begin 2019 is duidelijk geworden dat een mannelijke wolf één van deze wolvinnen vergezelt. Voor beide territoria start provincie Gelderland, in nauwe samenwerking met schapenhouders, een gebiedsproces om alle betrokkenen te begeleiden in het opnieuw leren samenleven met wolven.

Wolvendrol

De wolventerritoria zijn in het veld zichtbaar door de aanwezigheid van wolvendrollen. Wolven gebruiken de drollen als langdurig communicatiemiddel om soortgenoten duidelijk te maken dat dit gebied reeds bezet territorium is. Het gehele territorium, in Duitsland gemiddeld 200-250 km2, is nodig als jachtgebied om jaarrond een roedel efficiënt genoeg te voeden. Daarom wordt een territorium verdedigd tegen indringing van wolven die niet bij de roedel horen. Indien wolven wel in een wolventerritorium opduiken, lopen ze grote kans om verjaagd of zelfs gedood te worden door de territoriale wolven.

Wolvendrol

WolfHet documenteren van wolvendrollen is voor het Wolvenmeldpunt een geweldige methode om activiteit van de wolven bij te houden. Ook gebruiken wij kleine delen van de keutel om genetisch materiaal van de wolf te kunnen laten analyseren door Wageningen Environmental Research. Het op de juiste wijze verzamelen van dit genetisch materiaal is specialistisch werk. Mensen betrokken bij het Wolvenmeldpunt zijn hiervoor uitgebreid opgeleid.

Wanneer ongetrainde mensen wolvenkeutels mee naar huis nemen, weten we niet zeker of de keutel niet (onbedoeld) vervuild is. Op deze keutels kan daarom geen DNA-analyse worden toegepast. Verder hoeven zeker niet alle keutels geanalyseerd te worden. Het meenemen van keutels verstoort namelijk de communicatie tussen wolven. Wij roepen daarom iedereen op om mogelijke wolvendrollen wel (met foto's) te melden via het Wolvenmeldpunt, maar ze te laten liggen.

Tekst: Glenn Lelieveld, Zoogdiervereniging / Wolvenmeldpunt
Foto: Jaap van Leeuwen, Zoogdiervereniging / Wolvenmeldpunt