Wespen

Wespenoverlast in 2019 vertoont een grillig beeld

De Natuurkalender
5-AUG-2019 - De wespenpopulaties in 2019 laten een grillig beeld zien, zo blijkt uit een inventarisatie voor Nature Today onder wespenbestrijders. Vooralsnog is de wespenoverlast het grootst in het noorden van het land. In een groot deel van Nederland is de overlast vergelijkbaar met 2018. De meeste meldingen betreffen de Duitse wesp en de Franse veldwesp. Het aantal hoornaar meldingen is opvallend laag.

Silvia Hellingman inventariseerde de wespenoverlast tot 31 juli dit jaar. Hiervoor interviewde zij wespenbestrijders uit heel Nederland. Er is een toename van het aantal meldingen van wespenoverlast aan de noordkant van Drenthe en Groningen. Met name van de Duitse wesp (Vespula germanica) en de Franse veldwesp (Vespula dominula). De gewone wesp (Vespula vulgaris) en de Middelste wesp (Dolichovespula media) zijn niet veel waargenomen in 2019. Opvallend is het extreem lage aantal meldingen van Hoornaars (Vespa crabro).

De milieudienst van de gemeente Groningen meldt dat het opvalt dat de nesten van de Duitse wesp dit jaar relatief dichtbij elkaar zijn. Daarnaast zien zij dat de werksters op veel plekken opvallend kleiner zijn dan normaal. Uit de inventarisatie komen dit jaar ook veel meldingen van grondnesten: met name van de Duitse wesp in tuinen. Mensen kunnen worden gestoken als zij hier niet op letten.

Duitse wespFranse veldwesp

Landelijk beeld

In Friesland, Noord-Holland, Utrecht, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Zuid-Holland is het aantal meldingen vrijwel gelijk aan 2018, met enkele plaatselijke uitzonderingen. Overwegend is er nog geen sprake van overlast. Unaniem geven de bedrijven aan dat het aantal meldingen van hoornaars extreem laag is in 2019 en dat de meeste meldingen de Duitse wesp en de Franse veldwesp betreffen. Bijna alle interviewde bestrijders bevestigen ons beeld dat vooral de werksters van de Duitse wesp op veel plekken opvallend kleiner zijn dan normaal. Op sommige plekken maakten ze zelfs een slome indruk.

Zuidelijke provincies

In Noord-Brabant en Limburg lijkt het opvallend rustig wat betreft wespenoverlast in 2019. De meeste meldingen betreffen de Duitse wesp, gevolgd door de gewone wesp. Het valt op dat het aantal meldingen van de Franse veldwesp lager is dan in voorgaande jaren. Ook in deze provincies zijn de meldingen van hoornaars op een hand te tellen.

Gewone wespHoornaar

Nog veel actieve nesten

Op dit moment zijn veel nesten nog niet klaar. Vooral de Duitse wesp is nog druk bezig met het voeren van de larven in de nesten. Als het niet teveel gaat regenen en warm blijft, kan er plaatselijk alsnog wespenoverlast optreden. Het is dus zaak om alert te blijven: het seizoen is nog lang niet voorbij.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Franse veldwesp en Duitse wesp (Bron: Silvia Hellingman)

Tekst, foto’s en film: Silvia Hellingman