ecoduct Koekendaal

Ecoduct Koekendaal geopend

Provincie Gelderland
24-JAN-2020 - Vorige week is het ecoduct Koekendaal officieel in gebruik genomen. Dit ecoduct ligt ten oosten van Doetinchem over de A18, de snelweg door de Achterhoek. Op deze plek doorsnijdt de snelweg de beboste rivierduinen langs de Oude IJssel. Het ecoduct is een schakel in de ecologische verbindingszone van het Montferland naar de Slangenburg: twee van de grotere bosgebieden in de Achterhoek.

Ecoduct Koekendaal is het laatste project uit het nationale Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) dat in Gelderland nog aangelegd moest worden. Het MJPO is een programma van Rijkswaterstaat en ProRail dat in de periode 2005-2018 een groot aantal knelpunten tussen natuur en infrastructuur heeft aangepakt. De gemeente Doetinchem stelde grond beschikbaar voor de aanleg van het ecoduct. De opening werd dan ook verricht door mevrouw Nelly Kalfs, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Gelderland, en mevrouw Ingrid Lambrechts, wethouder Natuur en Landschap van de gemeente Doetinchem.

Op deze luchtfoto is de aanleg van het ecoduct te zien

Ecoducten verbinden natuurgebieden, maar zorgen ook voor minder verkeersslachtoffers onder de dieren

Behalve op De Slangenburg, een landgoed van 300 ha, sluit het ecoduct ook aan op De Zumpe, een gebied van natte bossen en graslanden waar op dit moment grote herinrichting aan de gang is. Dit wordt een gevarieerd nat natuurgebied van ruim 100 ha.

Het ecoduct kan gebruikt worden door zoogdieren als ree, das en marters; reptielen en amfibieën (in de omgeving komen onder andere boomkikker, kamsalamander, hazelworm en levendbarende hagedis voor); maar ook door verschillende vleermuizen.

Tekst: Willem Drok, provincie Gelderland
Foto’s: provincie Gelderland