Kinderen zaaien Idylle in Rijswijk

Dertig nieuwe bloemenweides in Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland
19-FEB-2020 - De idylles van de Vlinderstichting zijn een landelijk succes: plekken waar bewoners samen bloemrijke graslanden inzaaien voor vlinders, bijen en mensen. Nu heeft ook Zuid-Holland de aanleg van idylles omarmd. Bezoekers en bewoners kunnen in verschillende steden en dorpen genieten van dertig nieuwe bloemweides.

Sinds 2013 werken omwonenden, groene organisaties, gemeenten, schoolklassen en woningbouwcorporaties door heel samen Nederland aan idylles: bloemrijke percelen waar bestuivers als vlinders, bijen en zweefvliegen weer voedsel en leefgebied vinden, en waar de mensen kunnen genieten van kleurige, geurige natuur.

Inzaaien in het Goudse HoutWelkomstbord idylle in Middelharnis

Zuid-Holland heeft al flink wat bloemrijke plekken aangelegd; toch valt er nog veel winst te behalen voor de bij en de vlinder. Daarom heeft de Vlinderstichting in opdracht van de provincie Zuid-Holland tussen 2017 en 2019 twintig nieuwe idylles aangelegd in dorpen en steden. Met financiële steun vanuit het Fonds1818 kwamen daar nog eens tien extra idylles bij.

Bloemrijk grasland

Streekeigen, meerjarige planten

Geïnteresseerden konden een locatie voorstellen bij de Vlinderstichting voor een mogelijke idylle. Werd die geschikt bevonden, dan konden ze vervolgens ook helpen met het zaaien of planten. Betrokken bewoners zaaiden zelf de idylles in, vaak samen met bestuurders en schoolklassen uit de buurt, bijvoorbeeld in Delfgauw, Middelharnis, Nootdorp en de Krimpenerwaard (zie onderstaande kaart en tabel voor de ligging van de idylles). Zo maken omwonenden en bezoekers kennis met biodiversiteit in hun eigen woonwijk. Vaak borgt de gemeente als eigenaar van de grond het beheer, op een insectvriendelijke wijze.

Ligging van de idylles in Zuid-Holland die tussen 2017 en 2019 zijn gerealiseerd

Argusvlinder

De meeste idylles werden ingezaaid met een mengsel van streekeigen, meerjarige planten. Na een jaar of twee komt op deze plekken een bloemenweide op die ook kleurrijk blijft. Ook hebben een aantal gemeentes openbaar groen omgevormd tot insectenvriendelijke gebieden, zoals langs een bestaande weg of in een groenstrook. De bloemrijke weiden dragen bij aan het leefgebied van een aantal icoonsoorten die belangrijk zijn voor het behoud van alle natuur in Zuid-Holland, zoals de argusvlinder, de weidehommel en de zeldzame zandhommel.

Eenjarigen, idylle in Kaag en Braasem

Inwoners actief betrekken

In de komende jaren worden de idylles geëvalueerd om te zien wat voor insecten en planten zich er thuis voelen en of mensen er ook goed gebruik van kunnen maken. Daarop wordt de inrichting en het beheer eventueel aangepast. De aanleg van de bloemenweides sluit aan bij de ambitie van de provincie Zuid-Holland om ook buiten beschermde natuurgebieden biodiversiteit te versterken, en om inwoners actief te betrekken bij groen in hun directe omgeving.

Planten in het Goudse Hout (LB); Kinderen zaaien in Rijswijk (LO); Lijst met idylles gerealiseerd tussen 2017 en 2019 in Zuid-Holland (Rechts)

Weet u een mooie plek voor de aanleg van een idylle bij u in de buurt? Op deze pagina van de Vlinderstichting vindt u meer tips en informatie over het project.

Tekst: Hetti Hamersveld & Kees Mostert, provincie Zuid-Holland
Foto's: Kars Veling, Vlinderstichting; Kees Mostert, provincie Zuid-Holland