School rifvissen

WWF: Natuur op Caribische eilanden verdient meer dan eenmalige injectie

WWF Nederland
10-MEI-2020 - WWF is blij met de nieuwe ambitie voor de natuur van Caribisch Nederland, die het kabinet afgelopen week presenteerde. Met een extra impuls van ruim 7 miljoen euro wil het kabinet de bijzondere onderwaternatuur van Bonaire, Sint Eustatius en Saba beter beschermen. Dit lukt alleen als grote problemen rond afvalwaterzuivering en handhaving van natuur- en milieuwetgeving worden aangepakt.

Unieke natuur

“Het kabinet verdient een compliment voor deze eerste stap naar een betere bescherming van het koraal. WWF heeft hier jaren voor gepleit. De bijzondere koraalriffen bestaan niet alleen uit unieke natuur, maar zijn ook de kraamkamers voor vele onderwatersoorten in de oceanen. Hier groeien generaties vissen en schildpadden op. Natuur om trots op te zijn en juist daarom verdient dit meer dan een eenmalige injectie,” aldus WWF-directeur Kirsten Schuijt.

Koraalrif Bonaire

Urgentie

De urgentie is groot. De eilanden zijn al veel koraal verloren vanwege vervuiling door vies afvalwater, erosie door loslopende grazers, kustbebouwing, schadelijke visserijtechnieken en klimaatverandering. Ook ontbreekt het aan een goed functionerend afvalwatersysteem. Zo is op Saba en Sint Eustatius geen enkele vorm van afvalwaterzuivering aanwezig. Op Bonaire is slechts tien procent van het eiland aangesloten op de riolering. Tegelijkertijd hebben de eilanden tot op heden onvoldoende mankracht en budget om het natuurbeleid te kunnen uitvoeren en handhaven.

Start uitvoering

WWF ziet de ambities als een belangrijke stap in de goede richting, maar hamert erop dat succes zal afhangen van een tijdige uitvoering, voldoende structureel budget, genoeg mankracht en een goede samenwerking met de lokale organisaties ter plekke. WWF pleit ervoor dat het kabinet nog dit jaar start met de uitvoering van het plan.

Meer informatie

Tekst: Sabine Bos, WWF
Foto's: Casper Douma, WWF (leadfoto: school rifvissen)