Groen licht voor start verduurzaming NDFF

BIJ12
7-NOV-2020 - Goed nieuws voor de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF): de gezamenlijke provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben ingestemd met het transitieplan voor de NDFF. Samen hebben ze de intentie uitgesproken om te investeren in het duurzaam borgen van de beheerorganisatie en de vernieuwing van de techniek van dit natuurinformatiesysteem.

In de komende jaren wordt de databank omgebouwd naar een open datavoorziening. Dit betekent dat iedereen gevalideerde gegevens over waar welke soorten voorkomen kan geraadplegen. Locaties van zeer zeldzame of kwetsbare soorten komen niet in detail beschikbaar om hun veiligheid te kunnen blijven garanderen.

Na voltooiing van de transitie van de databank zullen overheidspartijen het beheer structureel financieren en zijn de abonnementen gestopt. In de komende periode worden nadere afspraken gemaakt over de aansturing, het onderbrengen van de organisatie bij BIJ12 en de technische verbeterslagen van het systeem.

NDFF als Natuurregister 

Ook start een traject om de NDFF als Natuurregister op te nemen in de wet; als één van de belangrijke gegevensbestanden die noodzakelijk zijn voor de onderbouwing van de uitvoering van het natuurbeleid en –beheer, en voor de uitvoering van de wettelijke taken vanuit de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet.

Tekst: Maaike Feskens, BIJ12
Foto: Sjon Heijenga