Thijsse en prins Hendrik in boot op excursie met het kunstwerk De Spreeuw van de Heimans en Thijsse Prijs

Nominaties gevraagd voor de Heimans en Thijsse Prijs 2021

Heimans en Thijsse Stichting
17-JAN-2021 - Kent u iemand die veel betekent voor de natuur in Nederland? Die op gedreven en bevlogen wijze zich hard maakt voor natuurbescherming? Die met veel enthousiasme werkt aan het warm maken van mensen voor de natuur? Ja? Dan horen wij graag van u. Zo iemand willen wij graag erkenning geven voor zijn/haar werk met de Heimans en Thijsse Prijs 2021.

De Heimans en Thijsse Prijs bestaat al sinds 1955 en wordt uitgereikt als erkenning van het werk van personen, groepen van personen of organisaties die een bijdrage leveren aan de samenleving in de geest van Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. Zij verrichtten aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw baanbrekende activiteiten op het gebied van natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming in Nederland, onder andere met de oprichting van Natuurmonumenten, het behoud van het Naardermeer en de Verkade albums. De Prijs bestaat uit een Bronzen Spreeuw en een oorkonde.

De Bronzen Spreeuw die uitgereikt wordt bij de toekenning van de Heimans en Thijsse PrijsIedereen kan een voordracht voor de toekenning van de Heimans en Thijsse Prijs indienen bij de Heimans en Thijsse Stichting. Op de website van de Stichting is hiervoor een formulier beschikbaar. Voor nominaties, beoordeling en toekenning geldt het Reglement Heimans en Thijsse Prijs.

In 2019 kende de Heimans en Thijsse Stichting de prijs toe aan Sonne Copijn voor haar werk ter bescherming van bijen, in 2017 aan Ben Koks die in de provincie Groningen succesvol het agrarische natuurbeheer vorm en inhoud heeft gegeven, in 2015 aan Bart van Tooren voor zijn vele jaren vrijwilligerswerk als hoofdredacteur van De Levende Natuur. Alle prijswinnaars vanaf de start in 1955 staan vermeld op onze website.

Kandidaten kunnen tot uiterlijk 15 maart 2021 worden aangemeld door het bovengenoemde formulier te mailen naar Anton van Haperen.

Tekst: Heimans en Thijsse Stichting
Foto: Heimans en Thijsse Stichting (leadfoto: Jac Thijsse met prins Hendrik op excursie)