Anguilla anguilla. Paling

Natuurjournaal 11 maart 2021

Nature Today
11-MRT-2021 - Glasaal trekt landinwaarts; zaagbekken trekken naar broedgebied.

De paling houdt er een indrukwekkende levenscyclus op na. Hij groeit op in zoet water, en trekt dan zesduizend kilometer naar de Sargassozee om zich voort te planten. De larven trekken wel één tot drie jaar lang door de Atlantische Oceaan om de Europese kust te bereiken. Rond deze tijd van het jaar komen de eerste larfjes aan in ons land. Ze zijn nu zeven centimeter groot, en veranderd in zogenaamde glasalen. Vanaf nu trekken deze glasalen stroomopwaarts het binnenland in, tot wel honderden kilometers bij de kust vandaan.

Man en vrouw grote zaagbek

De grote zaagbek is een echte wintergast. In de winter was hij regelmatig te zien op zoet water. Inmiddels is het weer zijn tijd om te vertrekken. De grote zaagbek is nu onderweg naar Scandinavië en Rusland waar hij gaat broeden. Ook de middelste zaagbek is onderweg naar zijn broedgebieden. Deze soort is nog wel wat langer te zien in Nederland. Wie toch nog een zaagbek wil zien, kan het best op zee zoeken, want daar bevindt de middelste zaagbek zich het liefst.

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play

Tekst: Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto's: Eric Gibcus, Saxifraga; Bart Vastenhouw, Saxifraga