Ingepakte boom

Natuurjournaal 30 juni 2021

Nature Today
30-JUN-2021 - Ingepakte bomen en uitgebroede eenden.

In deze tijd kan het gebeuren: bomen die door spinsel worden ingepakt. Dit doen zogenaamde spinselmotten of stippelmotten. Er zijn er meerdere van, ieder met een eigen voorkeur voor een boom- of struiksoort. De motten pakken hele bomen in en soms de omgeving erbij. Dan vind je brievenbussen, auto’s, fietsen en dergelijke amper nog terug. Vaak is men bang dat het van eikenprocessierupsen is, maar die maken heel andere nesten en bovendien alleen in eiken. De rupsen van spinselmotten beschermen zichzelf en hun poppen met het taaie spinsel. De rupsen zijn wit met zwarte spikkels en makkelijk herkenbaar. Ze kunnen geen kwaad. Na het verpoppen zal je in het spinsel de lege poppen kunnen aantreffen. Wellicht vind je dan ook het vlindertje dat eruit komt. Deze is vaak ook wit met zwarte spikkels, een kleinood.

Sommige vogels zijn nog volop aan het broeden, of nog maar net begonnen. Voor andere zit het broedseizoen er alweer op. Van de krakeend, slobeend en wintertaling zul je nu bijvoorbeeld geen jongen meer zien. De wintertaling en de slobeend zijn sowieso niet vaak te zien, want deze soorten gaan al jaren als broedvogel achteruit in Nederland. In de winter kunnen we wel overwinteraars van deze soorten verwachten. Dat geldt niet voor de krakeend: daar gaat het al jaren erg goed mee. Hun aantallen blijven toenemen. Krakeenden lijken op wilde eenden, maar kun je (onder andere) onderscheiden van de wilde eend door hun tweekleurige snavel.

Krakeendvrouwtje. Let op de snavel: zwart van boven, oranje van onder

Wil je meer weten over de natuur in jouw omgeving? Kijk dan op NatureToday.nl of download Nature Today in de appstores van Apple en Google Play.

Tekst: Mike Hirschler, IVN & Marjolein Mooij, NatureToday.nl
Foto’s: Mike Hirschler, IVN; Kars Veling, Saxifraga