Luchtfoto van een ander terrein van landgoed Twickel: het Asbroek en de Hagmolenbeek. Hier is – binnen een ander project – ook een heideverbinding gemaakt, op een terrein met bos, heide, beekdal, akker en weide. Foto ter illustratie bij dit verhaal.

Heide verbinden op landgoed Twickel: ‘Nu is de natuur aan zet’

Provincie Overijssel
9-AUG-2021 - Bossen, heide, akkers, weidevelden en beekdalen. Een groot kasteel, twee watermolens, een houtzagerij en zo’n honderdvijftig boerderijen. Op landgoed Twickel, vlakbij Delden in Twente, gaan natuur en cultuur hand in hand. Het behouden van deze natuur- en cultuurwaarden staat er dan ook voorop.

Hans Gierveld, adjunct-rentmeester van stichting Twickel: “De verschillende soorten natuur beheren we altijd in samenhang met elkaar. Dat is leidend als het gaat om de maatregelen die we nemen voor natuurontwikkeling.”

Stichting Twickel beheert het landgoed dat bijna zeven eeuwen oud is en ruim vierduizend hectare groot. Ongeveer de helft van het landgoed is cultuurgrond, de andere helft is natuur. Gierveld: “We zorgen voor een landschapsecologische samenhang tussen bos, heide, akkers en graslanden. Waar we kansen zien voor natuurontwikkeling gaan we op zoek naar de juiste maatregelen. Die maatregelen zijn dan bepalend voor de subsidies die we aanvragen, niet andersom.”

Heide én beekdal

Een subsidie die Twickel in 2020 heeft ontvangen, is van de provincie Overijssel. De subsidie is bedoeld voor het versterken van het leefgebied van aandachtsoorten: soorten die het moeilijk hebben en op het punt van verdwijnen staan. Op Twickel gaat het om het verbinden van heideterreinen, voor soorten van de natte heide als het heideblauwtje, de levendbarende hagedis en het heidekartelblad. “Op het landgoed zijn verschillende terreinen die hiervoor geschikt zijn: terreinen waar de heide dichtgroeit en waar we – binnen het beleid van de stichting – ook kansen zien.”

Levendbarende hagedis

Gierveld doelt op kansen om de ecologische verbindingen voor de dieren te herstellen. Daarbij kijkt Twickel naar de systemen van soorten: waarmee moeten de heideterreinen verbonden zijn voor deze soorten? “Voor Twickel betekent dit dat we niet alleen heideterreinen met elkaar willen verbinden, maar ook heide met beekdal. Op die plekken hebben we vervolgens gekeken of het verwijderen van bomen opweegt tegen wat we ervoor terugkrijgen. En de bomen die we weghalen, compenseren we elders.”

Nachtzwaluw

Inmiddels is in de zomer van 2020 het werk om de terreinen te verbinden uitgevoerd. Op negen locaties is er bos verwijderd en geplagd. De boscompensatie volgt nog. Gierveld: “Het is er op dit moment kaal, maar je ziet de verbindingen tussen de terreinen natuurlijk wel al. Vanaf nu is het afwachten, de natuur is aan zet om het hier mooi te maken. En wanneer er straks dan vlinders en vogels van deze routes gebruikmaken, en er een nachtzwaluw voorbij vliegt… Dan zie je echt het resultaat van het werk, daar word ik enthousiast van.”

Nachtzwaluw

Natuur voor Elkaar 

Het verbinden van heide op het landgoed is mede mogelijk gemaakt door een provinciale subsidie vanuit Natuur voor Elkaar, het provinciebrede programma van provincie Overijssel en partners om natuur dichter bij mensen te brengen. Met deze subsidieregeling krijgt men de kans om in eigen omgeving iets te doen voor planten en dieren. Meer weten over de subsidieregeling of wat je kunt doen voor biodiversiteit? Kijk op Natuurvoorelkaar.nl/biodiversiteit.

Tekst: Provincie Overijssel
Foto's: Provincie Overijssel (leadfoto: luchtfoto van een ander terrein van landgoed Twickel: het Asbroek en de Hagmolenbeek. Hier is – binnen een ander project – ook een heideverbinding gemaakt, op een terrein met bos, heide, beekdal, akker en weide); Willem van Kruijsbergen, Saxifraga; Mark Zekhuis, Saxifraga