Duikende potvissen

Walvisexpeditie van de Caribbean Cetacean Society levert bijzondere resultaten op

WWF Nederland
10-SEP-2021 - De Caribbean Cetacean Society (CCS) heeft tijdens een expeditie de afgelopen weken visueel en akoestisch meer dan 2.950 zeezoogdieren van tien verschillende soorten tussen de eilanden Anguilla en Martinique bestudeerd. Zij deden dit met support van onder andere WWF. Meer dan 600 uur aan bio-akoestisch geluid van hoge frequentie is opgenomen in 50 dagen langs trajecten van totaal meer dan 4000 km.

CCS is recentelijk opgericht door Caribische mariene biologen uit Martinique. De NGO laat veelbelovende resultaten zien tijdens dit eerste onderzoeksjaar. Door twee maanden achter elkaar langs dertien Caribische eilanden onderzoek te doen, heeft CCS zeezoogdiergegevens verzameld binnen de gehele Caribische regio. De organisatie zet zich in om de samenwerking tussen de verschillende eilanden te promoten met als doel de diersoorten die geen landsgrenzen kennen, beter te beschermen.

Achttien potvisfamilies leven bij de reservaten yarari en Agoa

Tijdens de expeditie zijn orka's (Orcinus orca) voor het eerst akoestisch en visueel vastgelegd in de Antillen. Zeldzame soorten zoals pygmee orka's (Feresa attenuata) werden voor het eerst gezien in het beschermde Yarari reservaat voor walvissen en haaien. Het reservaat bestaat uit de wateren van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het onderzoek van achttien potvisfamilies (Physeter macrocephalus) toonde aan dat de dieren zich bewegen tussen de natuurreservaten Yarari van de BES-eilanden en Agoa van de Franse eilanden. Dit laat zien dat deze beschermde gebieden belangrijk zijn voor deze dieren. En daarom is samenwerking tussen lokale overheden en organisaties de sleutel tot bescherming van zeezoogdieren in deze regio.

Expeditie per zeilschip bij Sint Eustatius

Bijzondere en nuttige ervaringen voor wetenschappers aan boord

Naast het verzamelen van wetenschappelijke gegevens, is dit initiatief een waardevolle ervaring geweest voor de 24 deelnemers die actief zijn in het onderzoek naar zeezoogdieren in het bredere Caribische gebied. Tijdens deze expeditie zijn lokale deelnemers verder in hun kennis getraind en hebben ze nieuwe vaardigheden opgedaan om de kennis over zeezoogdieren in hun regio te vergroten.

Beeld – en geluidsmateriaal

Voor elk deel van expeditie (er waren vier delen) gingen zes bemanningsleden aan boord van een zeilboot op zoek naar walvissen en dolfijnen. Een gesleept hydrofoonsysteem maakte het mogelijk om dag en nacht te horen welke soorten zeezoogdieren zich in de buurt van de boot bevonden. Constante visuele inspectie vanaf het dak van de boot maakt het mogelijk om dieren te signaleren die zich aan het wateroppervlak bevonden. Als ze dicht genoeg bij de boot kwamen, verzamelde de bemanning informatie over de staartvin van de potvissen door er met telelenzen foto's van te maken. Hiermee worden potvissen geïdentificeerd aan de hand van de vorm van hun staartvin, net zoals wij dat doen met vingerafdrukken. Deze informatie maakt het mogelijk de families te identificeren en de bewegingen van alle walvisachtigen op de Antillen vast te leggen.

Potvis

Belangrijke rol van potvissen

Alle Caribische eilanden zijn voor hun voedsel en inkomen afhankelijk van het mariene ecosysteem, dus het is belangrijk om het te beschermen. Ook walvisachtigen zijn belangrijk voor de mens. Weinig mensen zijn op de hoogte van het feit dat grote walvissen jaarlijks vier keer meer koolstofdioxide opvangen dan het grote Amazone-regenwoud. De potvis is bijvoorbeeld het grootste roofdier ter wereld en houdt ook het ecosysteem in balans. Ze leven in families, hebben culturen en spreken verschillende talen tussen clans. Het verlies van deze soort kan een ramp betekenen voor het leven in zee zoals wij dat kennen.

Deze expeditie werd mogelijk gemaakt door Corail Caraibes, Wereld Natuur Fonds, EDF Group Foundation, Orange Foundation, SARA, DCNA en AWI.

Meer informatie

Tekst: WWF Nederland
Foto's: Jeffrey Bernus, Dominican Sperm Whale Project; Casper Douma, WWF